NAKON IZBORA NEMA DONACIJA NARODNOJ KUHINjI :: Semberija INFO ::

 

NAKON IZBORA NEMA DONACIJA NARODNOJ KUHINjI


Da li je pandemija virusa korona uticala na rad Narodne kuhinje? Koliko korisnika ima Narodna kuhinja trenutno? Kolika su izdvajanja iz budžeta za potrebe Narodne kuhinje i da li su donacije Narodnoj kuhinji nastavljene nakon prethodnih lokalnih izbora?

Rad Narodne kuhinje funkcioniše nesmetano, kao i prethodnih godina. Trenutno ima 252 korisnika. Obroci se dijele na 7 punktova i 50 kućnih dostava, za lica koja nisu u mogućnosti da dođu na punktove. Mjere, koje su uvedene zbog pandemije virusa korona, primjenjuju se i u radu Narodne kuhinje i prilikom distribucije hrane, navodi Mitar Škorić, šef Odsjeka zajedničkih poslova u Gradskoj upravi i naglašava da donacije i posjećivanje Narodnoj kuhinji nakon lokalnih izbora u 2020. godini nisu nastavljene!Rad Narodne kuhinje se obavlja nesmetano, sa neznatnim promenama u broju korisnika. Korisnici Narodne kuhinje su uglavnom penzioneri sa najnižim penzijama, lica samačkog domaćinstva, nezbrinuta lica i druge ugrožene kategorije. Procedura, koja je potrebna da bi neko lice postalo korisnik Narodne kuhinje, se sprovodi u okviru Centra za socijalni rad.Ove godine, kao i prethodnih je izdvojeno 100.000,00KM sredstava za namirinice, koje su potrebne za spremanje obroka. Na godišnjem nivou se iz Budžeta Grada izdvoji 24.991,00 KM sredstava, namijenjenih Crvenom krstu za naknade radnicima, koji rade na punktovima. Za 252 korisnika Narodne kuhinje, na godišnjem nivou se spremi 78 876 obroka, ističe Škorić.Donacije i posjećivanja Narodnoj kuhinji nakon lokalnih izbora u 2020.godini nisu nastavljeni, navodi Škorić.

Prethodnih godina u vrijeme praznika, nekolicina privrednika se aktivno angažovala putem donacija Narodnoj kuhinji. Privrednici koji su pomagali rad Narodne kuhinje su mljekara „Dule“, „Spektar drink“, poslastičarnica „Mozart“, te porodica Ljubojević iz Vršana.

Najradosniji hrišćanski praznik, Vaskrs, je pred nama. Vrijeme pandemije je uticalo na sve naše sugrađane, a one na ivici egzistencije, najviše. Svaka pomoć Narodnoj kuhinji i u vrijeme praznika i u svakog drugog dana je velika i značajna.

Semberija info