EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 08.07.2024. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 08.07.2024.


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 08.07.2024.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina TS 10/0.4 kV Gojsovac 1 1 NN izlaz 09:00 13:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV Obarska
Bukovica 1
1 NN izlaz 08:00 14:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV Golo brdo 2 1 NN izlaz 12:00 13:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV Gvozdevići 1  
1 NN izlaz: dio ulice
Srpske Vojske

 
09:00 10:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV Knez Ive od
 Semberije
1 NN izlaz: Naselje
Banderuše
08:00 10:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV Popovi 5 1 NN izlaz 12:00 14:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV D.
Čađavica Sekulići
1 NN izlaz 08:30 14:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV Lager 1 NN izlaz: dio ulice
 S.D. Garde
11:00 13:00
Bijeljina TS 10/0.4 kV
Brijesnica 1
1 NN izlaz 12:00 14:00
BN/Janja TS 10/0,4 kV Janja-12 Dio ulice Meše
Selimović
09:00 12:00
Ugljevik DV 10 Kv Priboj Naselja: Priboj 1,2,3,
 SAS i Farma
08:30 14:30
 
 
Ugljevik
 
 
TS Korenita 2
 
 
NN izlaz –  br.2
 
 
09:00
 
 
14:00