Informacija o vodosnabdijevanju – četvrtak 16.11.2023. :: Semberija INFO ::

 

Informacija o vodosnabdijevanju – četvrtak 16.11.2023.


Zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži, danas će, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, doći do prekida u vodosnabdijevanju, u trajanju od tri do tri i po sata, u Ulici Baje Pivljanina u Bijeljini, uključujući sve susjedne, priključne ulice, kao i u naseljima: PatkovačaGolo Brdo i Kojčinovac.
 
Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.        
 
Preporučujemo našim korisnicima, koji žive na pomenutim lokacijama, da pripreme neophodne rezerve vode za navedeni vremenski period.
 
Još uvijek su pojednostavljene procedure prijavljivanja korisnika da putem e-mail-a dobijaju mjesečne račune za potrošnju vode a sve informacije o tome se nalaze na sajtu Vodovoda www.bnvodovod.com