EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 19.05.2023. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 19.05.2023.


Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
 
TS 110/h kV Bijeljina 4 (Janja) 
 
09:00 16:00
TS Suvo Polje 4 Kozlučani 2 08:30 14:30
TS Gornja Ljeljenča 08:30 14:30
TS Pukiš 1 09:00 14:00
TS G. Brodac 1 09:00 12:00