Rad lokacije za izdavanje ličnih dokumenta povodom ,,Referendum 2023“ :: Semberija INFO ::

 

Rad lokacije za izdavanje ličnih dokumenta povodom ,,Referendum 2023“


Policijska uprava Bijeljina obavještava građane da će lokacija za izdavanje ličih dokumenata u Policijskoj upravi Bijeljina u sjedištu (referati za lične karte, prebivališta, boravišta, JMB i akvizicija) raditi u subotu, 18. marta i nedelju 19. marta 2023 godine u periodu od 07,00 do 19,00 časova.

Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina će preduzeti sve potrebne mjere i radnje iz okvira svojih nadležnosti u cilju nesmetanog i bezbjednog odvijanja svih aktivnosti u vezi sa predstojećim „Referendumom 2023“.
 
 
 
                                                                 PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE BIJELjINA
 
                                                                                      Aleksandra Marić