Posljednji seminar iz oblasti javnih nabavki u tekućoj godini :: Semberija INFO ::

 

Posljednji seminar iz oblasti javnih nabavki u tekućoj godini


Obavještavamo vas da je za 21.12.2022. godine planiran posljednji seminar iz oblasti javnih nabavki u tekućoj godini, u organizaciji Babel d.o.o. Sarajevo. Ovu godinu želimo zaključiti u najboljem svjetlu kako bismo narednu što spremniji dočekali. Zbog toga za ovaj posljednji seminar, po prvi put do sada, imamo na raspolaganju 4 trenera i 2 predstavnika Agencije za javne nabavke. Imat ćemo jedinstvenu priliku da "na kafi" u neformalnom druženju postavimo konkretna pitanja svim predavačima kako bismo dobili njihovo mišljenje i riješili problem sa kojim se susrećemo. Iskoristimo priliku i postavimo pitanje, te prodiskutujmo sa Direktorom Agencije dr. Rahićem o svim dijelovima izmjena Zakona koje su nam nejasne.    
 
PREDAVAČI:
 • Dr. Tarik Rahić – Direktor Agencije za javne nabavke BiH
 • Taida Bajramović – Pomoćnica direktora Agencije za javne nabavke BiH
 • Dr. Nermin Lapandić – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH
 • Saša Nevesinjac – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH
 • Jasna Salihović – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH
 • Fuad Kozadra – Certificirani trener Agencije za javne nabavke BiH 
TEME:

 • Izmjene ZJN - najvažnije izmjene u odnosu na dosadašnji ZJN, nove definicije ponude, izuzeća od primjene ZJN, nova obaveza - interni pravilnik kojim se uređuju sva pitanja javnih nabavki, diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa, tzv crna lista
 • Status službenika za javne nabavke, obaveze komisije za javne nabavke
 • Nadogradnja sistema e-Nabavke - objavljivanje Plana nabavki, provođenje postupka direktnog sporazuma putem sistema e-nabavke, obavještavanje ponuđača u slučaju uložene žalbe, objava tenderske dokumentacije za pregovarački postupak bez objave, objava osnovnih elemenata ugovora u postupku
 • Žalbeni proces - postupak pred URŽ-om, postupak po žalbi, stavovi URŽ-a, izmjena ugovora zbog promjene cijene, moguća rješenja, način dokazivanja promjene cijene
 • Izmjena ugovora po članu 75. ZJN - osnovni problemi, način dokazivanja, odgovornost za primjenu, novosti kod direktnog i konkurentskog postupka
Organizator seminara: Babel d.o.o. Sarajevo, Marka Marulića 2, 71 000 Sarajevo 
Mjesto održavanja: Hotel Hollywood, Dr. Mustafe Pintola 23 , Ilidža, Sarajevo
Datum održavanja: 21.12.2022. godine (srijeda)
Registracija učesnika: 09:00h - 09:30h; trajanje seminara: 09:30h - 16:00h
Kontakt: e-mail: [email protected]; tel:  033 71 44 80; fax: 033 71 44 81;  mob: 061 31 30 80Kotizacija za seminar sa PDV-om:

 • 195 KM po jednom učesniku
 • 175 KM po osobi za dva ili više učesnika iz iste institucije

U cijenu uključeno: kafa i osvježenje, ručak, parking, dokumenti, welcome paket


Svi učesnici seminara će dobiti i materijal koji su pripremili naši predavači:


UPUTSTVO O DOBROJ PRAKSI O RJEŠAVANJU SPOROVA IZ UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

Kao i uvijek do sada, u pauzi predavanja će biti organizovana „Kafa sa predavačima“.  Učesnici će imati priliku da u opuštenoj atmosferi, u neposrednom kontaktu sa predavačima, potraže savjet za konkretan problem sa kojim se susreću u radu. 


Tokom ovog seminara u ponudi ćemo imati i knjigu "Postupak ugovaranja javne nabavke" našeg uvaženog predavača dr. Nermina Lapandića.


PRIJAVITE SE ODMAH!!!
BROJ UČESNIKA JE OGRANIČEN !!!

Više na babel.ba
 
Srdačno Vaš Babel d.o.o. tim