SEMINAR CARINE U BIH KORAK PO KORAK, AKTUELNOSTI I NEDOUMICE :: Semberija INFO ::

 

SEMINAR CARINE U BIH KORAK PO KORAK, AKTUELNOSTI I NEDOUMICE


Stalo se mijenjaju načini rada i propisi. Za uspješan rad potrebno je biti upoznat sa svim izmjenama. Ako se bavite uvozom i izvozom ili želite da počnete time baviti na ovom seminaru ćete se upoznati sa najvažnijim aspektima problema koji se javljaju.

Na seminaru će biti razmotrena brojna pitanja kao što su pojednostavljeni postupak dokazivanja porijekla robe, dodjela carinskih ovlaštenja, razlika izmedu ovlaštenih i odobrenih izvoznika, polaganje ispita iz oblasti porijekla, odgovorne osobe, obaveze ovlaštenih izvoznika, Nova pravila o porijeklu, šta su, uporedan prikaz pravila, PEM konvencija, Cjelovitost, dobijeno u potpunosti, Kumulacija porijekla, Dodana vrijednost, Kumulacija i Lista obrada, Nedovoljni postupci obrade ili prerade, Šta izvoznici dobijaju primjenom novih prelaznih pravila,..

Biće na seminaru rađeni konkretni primjeri i vježbe.

Na seminaru će biti objašnjenje, na osnovu dosadašnjeg iskustva UIO-a i najčešće greške koje prave pravni subjekti i kako izbjeći takve greške u budućnosti.

Ovaj seminar je odlična prilika da se sa ovim i mnogim drugim pitanjima upoznate od strane stručnjaka Uprave za indirektno oporezivanje.

Seminar će Vam razriješiti nedoumice i pomoći da izbjegnete probleme sa inspekcijama...

VIŠE NA  evropakomunikacije.com