GRAD BIJELjINA: INFORMACIJA O STANjU VODOTOKA :: Semberija INFO ::

 

GRAD BIJELjINA: INFORMACIJA O STANjU VODOTOKA


Vodostaj rijeke Drine 22. novembra 2022. godine u 11,00 časova na vodomjernoj stanici Radalj iznosio je +316 centimetra, odnosno  u porastu je  za 85 centimetara u protekla 24 časa. Redovna odbrana od poplava rijeke Drine na području Semberije prema Glavnom operativnom planu odbrane od poplava uvodi se kada vodostaj na vodomjernoj stanici Radalj dostigne kotu od +450 centimetara. 

Protok rijeke Drine na HE Zvornik  u 11.00 časova iznosio je 1087 metara kubnih u sekundi.

Vodostaj rijeke Save u 11.00 časova na vodomjernoj stanici Jamena iznosio je +676 centimetara, odnosno u protekla 24 časa u porastu je za 150 centimetara. Granica redovne odbrane od poplava  je kada vodostaj rijeke Save na vodomjernoj stanici Jamena dostigne kotu od +970 centimetara.

Vodostaji ostalih manjih votoka - Janje, Gnjice, Lukavca i ostalih su u granicama normale, sa blagom tendencijom rasta.

Na području Grada Bijeljina za sada nema opasnosti od izlivanja vodotoka, ali s obzirom na to da se u toku dana očekuju nove padavine, preporučuje se budnost stanovništvu uz riječne vodotoke. Gradski Odsjek za civilnu zaštitu prati stanje i, po potrebi će preduzimati mjere iz Plana zaštite i spasavanja od poplava.


Grad Bijeljina