Informacija o vodosnabdijevanju – srijeda 06.07.2022. :: Semberija INFO ::

 

Informacija o vodosnabdijevanju – srijeda 06.07.2022.          Zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži, danas će, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, dolaziti do prekida u vodosnabdijevanju, u trajanju od dva do tri sata, u ulicama: Knez Ivo od Semberije u Bijeljini, Muse Ćazima Ćatića, dr Hamdije Čemerlića i Mehmedalije Maka Dizdara u Janji, uključujući sve priključne, susjedne ulice, kao i u naseljima: Blok broj 7. u Patkovači i Kojčinovac.

          Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.        

           Preporučujemo našim korisnicima, koji žive na pomenutim lokacijama, da pripreme neophodne rezerve vode za navedeni vremenski period.

          Još uvijek su pojednostavljene procedure prijavljivanja korisnika da putem e-mail-a dobijaju mjesečne račune za potrošnju vode a sve informacije o tome se nalaze na sajtu Vodovoda www.bnvodovod.com