MLIN PAVLOVIĆ: OGLAS ZA PRIJAVU ZA ZAPOŠLjAVANjE :: Semberija INFO ::

 

MLIN PAVLOVIĆ: OGLAS ZA PRIJAVU ZA ZAPOŠLjAVANjE


DOO ,,Mlin Pavlović"
,, Crnjelovo Gornje"
PIB: 402525250003
Tel: 055/305-300
Fax: 055/305-306
 Datum, 20.06.2022 god
 
Za potrebe prijema radnika u novi pogon proizvodnje mlinskih proizvoda doo "Mlin Pavlović" Crnjelovo Gornje objavljuje:

OGLAS ZA PRIJAVU ZA ZAPOŠLjAVANjE

Za slijedeća radna mjesta:
1. Elektro inženjer      VSS - bez radnog iskustva izvršioca 2
2. Tehničar elektronike SSS - 5 godina radnog iskustva izvršilac 1
3. Manipulativni radnik KV - bez radnog iskustva izvršioca 2

Prijave sa kratkom biografijom (CV) i dokazi o ispunjavanju ostalih uslova (diploma -dokaz o završenom školovanju) dostaviti lično u upravu d.o.o. ,,Mlina Pavlović'' Crnjelovo Gornje, 3. ulica br.37, do 06.07.2022 god.
 

Direktor
Čedomir Pavlović