INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANjU – PETAK 31.12.2021. :: Semberija INFO ::

 

INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANjU – PETAK 31.12.2021.


 Zbog izgradnje nove vodovodne linije i priključenja novog korisnika na vodovodnu mrežu, danas, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, vode neće biti, dva do tri sata, samo u naselju Brijesnica.
 Na svim ostalim lokacijama u Bijeljini i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.        
Preporučujemo našim korisnicima, koji žive na pomenutoj lokaciji, da pripreme neophodne rezerve vode za navedeni vremenski period.