EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.09.2021. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 14.09.2021.


RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekatVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
Bratunac
(Srebrenica)
DV 10kV Sućeska08:0014:00
BijeljinaTS Kruševlje 208:0011:00
BijeljinaTS Centar 208.0014:30
BijeljinaTS Hase 111:3014:00
BijeljinaTS Dijelovi11:3014:30
ZvornikTS Hrid09:0014:00
Zvornik
(Kozluk)
 
TS Trišić
Šljunkara
08:0011:00
UgljevikTS Donje Zabrđe 108:0014:00
Ugljevik
(Lopare)
TS Pukiš 109:3011:30
Ugljevik
(Lopare)
TS Pukiš 412:0014:30,
Bijeljina
(Janja)
TS 10/0,4 Kv Modran 1 centar08:0014:00