Informacije o vodosnabdijevanju za 22. jul 2021. godine :: Semberija INFO ::

 

Informacije o vodosnabdijevanju za 22. jul 2021. godine


Dana 22. jula 2021. godine, zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, mogući su prekidi u vodosnabdijevanju u sljedećim ulicama i naseljima:

  • Kulina bana (Bijeljina)
  • Kralja Dragutina (Bijeljina)
  • Save Šumanovića (Bijeljina)
  • Dimitrija Tucovića (Bijeljina)
  • Braće Lazić (Janja)
  • Zekerijaha Đezića (Janja)
  • zaselak Šubarići u Obarskoj

Preporučujemo našim korisnicima, koji žive na pomenutim lokacijama, da na vrijeme pripreme rezerve vode za navedeni vremenski period.

Na svim ostalim lokacijama u gradu i prigradskim naseljima, koja se vodom snabdijevaju iz gradskog vodovodnog sistema Bijeljine, vodosnabdijevanje će biti uredno.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Info centru A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina na broj 055/226-460.