Evidencija planiranih prekida u snabdjevanju električnom energijom za ponedjeljak 21.07.2021. godine :: Semberija INFO ::

 

Evidencija planiranih prekida u snabdjevanju električnom energijom za ponedjeljak 21.07.2021. godine


Evidencija planiranih prekida u snabdjevanju električnom energijom za ponedjeljak 21.07.2021. godine.