JU Javni fond za dječiju zaštitu: Poziv za učešće u projektu ,,Socijalizacija djece Republike Srpske - 2023.“ :: Semberija INFO ::

 

JU Javni fond za dječiju zaštitu: Poziv za učešće u projektu ,,Socijalizacija djece Republike Srpske - 2023.“Dana 10.03.2023. godine u dnevnom listu ,,Glas Srpske" objavljeni su konkursi za odabir djece ciljnih kategorija, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu ,,Socijalizacija djece Republike Srpske - 2023."

Konkurs je otvoren 30 dana.
 
Pozivamo zainteresovane roditelje koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da prijave svoju djecu u filijale i poslovnice JU Javni Fond za dječiju zaštitu, širom Republike Srpske.

Takođe, pozivamo i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge pripadajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji dvadesetu godinu uspješno realizuje Projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske“.

Pred vama se nalazi direktan link, gdje možete preuzeti tekstove Javnog konkursa, kao i prijavne obrasce.
https://www.jfdz.org/sr/news/171/otvoreni-javni-konkursi-za-ucheshe-u-projektu-sotsijalizatsija-djetse-republike-srpske-2023
 

JU Javni fond za dječiju zaštitu