JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" : Povodom 22. marta – Svjetskog dana voda :: Semberija INFO ::

 

JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" : Povodom 22. marta – Svjetskog dana voda


Javni poziv za preduzimanje aktivnosti povodom 22. marta – Svjetskog dana voda
 
Organizacija Ujedinjenih nacija 1992. godine usvojila je rezoluciju po kojoj se u cijelom svijetu obilježava SVJETSKI DAN VODA – 22. MART. Time se naglašava značaj očuvanja vode i životne sredine.
    
Tema Svjetskog dana voda 2023. godine je: UBRZAVANjE PROMJENA. Svijetu su neophodne brze promjene za rješavanje krize sa vodom. Potrebno je da učestvuju svi – promjenom načina na koji koriste vodu. Cilj ovogodišnje kampanje povodom Svjetskog dana voda je da svaki pojedinac, svaka porodica, škola i druge ustanove, organizacije i zajednice, definišu i preduzmu svoje sopstvene aktivnosti u cilju zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja vode.
 
Javna ustanova „Vode Srpske“ poziva sve ustanove predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja u Republici Srpskoj da preduzmu aktivnosti povodom Svjetskog dana voda – 22. marta 2023. godine. Prema temi ovogodišnjeg Svjetskog dana voda, aktivnosti u okviru obrazovnih ustanova mogu da budu sljedeće:
- Debata u okviru ustanova i definisanje njihovih aktivnosti za naredni period u cilju zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja vode.
- Organizovanje predavanja u okviru obrazovnih ustanova na temu zaštite i očuvanja vode, racionalnog korišćenja i upravljanja vodom, ili na temu značaja vode za javno zdravlje i održavanje higijene, ili na temu o značaju vode za proizvodnju hrane, ili na temu o značaju vode za biljni i životinjski svijet, i slično.
- Osmišljavanje i organizovanje akcija štednje vode u okviru obrazovnih ustanova.
- Organizovanje ekoloških akcija, na primjer: Čišćenje obala rijeka, kanala, potoka i jezera; Sadnja drveća, drvoreda i šumskih zasada kao prirodnog rješenja za skladištenje vode i smanjenje rizika od poplava; i slično.
- Organizovanje posjeta preduzećima za distribuciju i/ili flaširanje vode, ili postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, u cilju edukacije o načinu upravljanja vodom, i slično.
Pored navedenih prijedloga, više informacija i ideja za aktivnosti povodom Svjetskog dana voda dostupni su na internet stranici: www.worldwaterday.org, ili na internet stranici Javne ustanove „Vode Srpske“: www.voders.org.

Javna ustanova „Vode Srpske“ će povodom Svjetskog dana voda pripremiti tematski promotivni letak koji obrazovne institucije mogu da koriste u svojim aktivnostima povodom Svjetskog dana voda.
 
Javna ustanova „Vode Srpske“ poziva obrazovne institucije da o svojim aktivnostima povodom Svjetskog dana voda obavijeste javnost putem medija, ili da svoje izvještaje o preduzetim aktivnostima sa pratećim fotografijama ili video-zapisima dostave Javnoj ustanovi „Vode Srpske“ na adresu e-pošte: [email protected], sa naznakom: „Akcija – Svjetski dan voda 2023“. Sve zaprimljene izvještaje o realizovanim aktivnostima obrazovnih ustanova povodom Svjetskog dana voda, Javna ustanova „Vode Srpske“ će u narednom periodu sukcesivno obrađivati i publikovati na svojoj zvaničnoj internet stranici: www.voders.org, ili u biltenu Javne ustanove „Vode Srpske“, ili putem saopštenja za javnost.
 
Javna ustanova „Vode Srpske“ stoji na raspolaganju obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj za dodatne informacije, ideje i dogovore vezano za ovaj poziv. Kontakt osoba ispred Javne ustanove „Vode Srpske“ za predmetne aktivnosti je: Saša Mirić, VSS za odnose sa javnošću, e-pošta: [email protected].
 
Izaberite svoju akciju. Uradite lično šta možete. Budite promjena koju želite da vidite u svijetu!


JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" BIJELjINA