ODRŽANA PANEL DISKUSIJA “UNAPREĐENjE JAVNE REVIZIJE NA LOKALNOM NIVOU” :: Semberija INFO ::

 

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA “UNAPREĐENjE JAVNE REVIZIJE NA LOKALNOM NIVOU”


Diskusija na kojoj su učestvovali predstavnici gradova i opština koje su predmet revizije tokom 2022. godine, organizovana je sa ciljem da se ukaže na značaj revizorskih preporuka koje Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dostavlja revidiranim institucijama, kao i potrebi ozbiljnijeg pristupa njihovoj implementaciji.-Javna revizija je izuzetno značajna, zato što kroz svoj rad detektuje određene propuste i slabosti u radu javnih  intitucija, pa tako i jedinica lokalne samouprave, nakon čega daje konkretne preporuke čijom realizacijom se unapređuje njihov rad, odnosno doprinosi efikasnijem i ekonomičnijem trošenju budžetskih sredstava, što se svakako reflektuje na kvalitet usluga i na kvalitet života građana. Jedinice lokalne samouprave realizuju tek jednu trećinu preporuka, čemu svakako doprinosi i činjenica da opštine i gradovi u mandatu,budu tek jednom revidirani i da postoji određeni period kada se ne radi nadzor nad realizacijom tih preporuka”,rekla je Ana Lučić, PR menadžer Centara civilnih inicijativa. CCI uz podršku Švedske provode aktivnosti kojima žele unaprijediti rezultate javne revizije kroz adekvatan pristup svih relevantnih učesnika u procesu javne revizije. Tokom prethodnog perioda poseban fokus bio je na povećanju realizacije revizorskih preporuka od strane opština i gradova koje su bile predmet finansijske revizije, te uspostavljanju parlamentarnog nadzora nad nalazima revizije i praćenje postupanja subjekata po preporukama javne revizije.

(Semberija info)