FOND PIO RS :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS


Povećan broj osiguranika
                
 Prema podacima Matične evidencije Fonda PIO na kraju trećeg tromjesečja u Republici Srpskoj evidentirano je 321.319 osiguranika, što je za 2.091 više nego na kraju prethodnog mjeseca.To je, istovremeno, i najveći broj osiguranika u istoriji postojanja ovog Fonda, od  aprila 1992. godine, za koje se plaćaju doprinosi po osnovu  obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja. Za posljednja tri mjeseca broj osiguranika povećan je za 2.617,  sa 318.702  osiguranika evidentiranih sa 30.6. na 321.319  na dan  30.09. ove godine, dok je  odnosu na decembar 2020. godine broj osiguranika povećan je za 5.821 godine.   
 
Sa povećanjem broja osiguranika, istovremeno, poboljšana je  i stopa zavisnosti, odnosno  odnos između broja osiguranika i broja korisnika prava i sada ponovo iznosi 1,18:1, jer je rast broja osiguranika veći od rasta broja korisnika prava na penziju. Stopa zavisnosti je važan pokazatelj stabilnosti svakog penzijskog sistema i na kraju prošle godine bio je nepovoljniji kada je zabilježeno 1,16:1, dok je 2016. godine bio 1,13:1.
 
I pored negativnog uticaja u periodu pandemije virusa korona u prvih devet  mjeseci ove godine bilježi se stalni rast broja osiguranika, za oko 650 na mjesečnom nivou, a u odnosu na septembar 2020. godine kada je bilo 313.707 osiguranika povećanje je za 7.612  ili 634 na mjesečnom nivo.
 
Pozitivan trend rasta broja osiguranika i prihoda, po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz poboljšanje strukture korisnika prava direktno utiču na poboljšanje stabilnosti penzijskog sistema Republike Srpske.

Zahvaljujući paketu ekonomsko-finansijskih mjera Vlade Republike Srpske i podršci privrednim subjektima  u prevazilaženju posledica izazvanih pandemijom virusa korona rezultati koje su postignuti na ovom planu daju  realne projekcije i očekivanja za dalji nastavak rasta broja osiguranika i prihoda po osnovu doprinosa i do kraja 2021. godine'', navdeno je iz Fonda PIO RS.