SVEČANOST POVODOM OBILjEŽAVANjA 29 GODINA RADA :: Semberija INFO ::

 

SVEČANOST POVODOM OBILjEŽAVANjA 29 GODINA RADA


Svečanost povodom 29 godina uspješnog rada i razvoja Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, biće održana 11. oktobra 2021. godine'', najavljeno je iz ove visokoškolske ustanove.

Na svečanosti kojom se ujedno obilježava i Dan Poljoprivrednog fakulteta, biće dodijeljene i diplome studentima koji su uspješno okončali studije prvog i drugog ciklusa studija. Svečanost počinje u 11 časova, a održava se ispred ulaza u zgradu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ovaj događaj će biti održan u amfiteatru Fakulteta političkih nauka UNIBL.

Prije toga, u 10 časova i 45 minuta obaviće se polaganje vijenca ispred biste prvog dekana Poljoprivrednog fakulteta, profesor dr Petra Durmana.

Poljoprivredni fakultet je počeo sa radom 10. oktobra 1992. godine u zgradi bivše Više poljoprivredne škole u Banjaluci. Od osnivanja do 1999. na fakultetu je izvođena nastava na opštem usmjerenju, nakon čega su formirana tri nova smjera: ratarski, voćarsko-vinogradarski i stočarski. Nakon šest godina formirana su tri studijska programa: Animalna proizvodnja, Biljna proizvodnja i Agrarna ekonomija i ruralni razvoj. Od akademske 2006/2007. godine, ovaj fakultet organizuje nastavu prema principima Bolonjskog procesa, sa tri studijska programa i šest usmjerenja. Danas se na fakultetu nastava izvodi na svim ciklusima studija, a fakultet je kadrovski i infrastrukturno potpuno osposobljen i samostalan u izvođenu naučnog i nastavnog procesa.

Poljoprivredni fakultet UNIBL je orjentisan ka modernim studijskim programima sva tri ciklusa akademskih studija, što stvara uslove za rast i razvoj fakulteta, pojedinaca i društva uopšte. Ravnopravno učešće u međunarodnim naučnim projektima i obimna primjena dobijenih rezultata u praksi stvara dodatnu vrijednost i stručnost svih učesnika u procesu obrazovanja'', navode sa ovog fakulteta.