SJEĆANjA NA STRAVIČNA DEŠAVANjA POD OKRILjEM NDH :: Semberija INFO ::

 

SJEĆANjA NA STRAVIČNA DEŠAVANjA POD OKRILjEM NDH


Foto: RTRS
Zločinačka Nezavisna Država Hrvatska proglašena je u Zagrebu na današnji dan prije 80 godina.

Pod njenim okriljem počinjen je genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, praćen stravičnim zločinima ustaša, kojih se užasavao čak i njemački okupator, pod čijim je okriljem i osnovana NDH.

Rijetki su preostali svjedoci tog vremena.

Desanka Pilipović iz Slabinje kod Kozarske Dubice izgubila je oca i dva brata u logoru Jasenovac. U logoru je vidjela kako ustaše sijeku uši i prste ženama, koje su na njima imale nakit.

Sa majkom i sestrama svjedočila je brojnim ustaškim zločinima na dubičkom području. Posebno stravičan je onaj u Ševarlijama iz juna 1944. godine, koji je vidjela sa obližnjeg brda.

- Kad smo mi uspjeli pobjeći na Bačvanska brda, ustaše su prešle i ovdje su uhvatile Miljetoviće i Jakšiće, poubijali ih, i onda su otišli gore na selo u Ševarlije i tu su pokupili žene i djecu, stjerali ih u staju, slamaru, Slavka Malinića i tu su ih zapalili - potresno priča Desanka.

Tokom neprijateljske ofanzive na Kozaru 1942. godine, ustaše su uhvatile porodicu i komšije Stojana Ćibića iz Ševaralija, koji je tada imao 13 godina. Žene i djeca odvedeni su na prisilni rad u sela u Hrvatskoj. Muškarci su otjerani u Jasenovac.

- Imao sam tri brata stričevića i oca, imao sam dva sinovca iz sela. Nijedan se nije vratio kući - kaže Stojan.
Cilj NDH bila je država bez Srba. Plan je bio da trećinu pobiju, trećinu protjeraju, a trećinu prekrste. Srbi, Jevreji i Romi stavljeni su van zakona. Sistem logora Jasenovac bio je centralno mjesto istrebljenja.

- 1946. godine Zemaljska komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača je dala procjenu da je u logoru Jasenovac ubijeno između 500 hiljada do 600 hiljada ljudi. Kasnije su procjene došle do 700 hiljada logoraša, od toga 500 hiljada Srba, 40 hiljada Roma, 33 hiljade Jevreja i od toga nešto više od 20 hiljada djece - pojašnjava Tanja Tuleković, direktor Spomen-podučja Donja Gradina.

U nekim dijelovima hrvatskog društva i danas nastoje da rehabilituju ustaški režim, a Hrvatska predstavlja jedinu zemlju u Evropi u kojoj je i dalje legalan fašistički pozdrav iz doba NDH - "Za dom spremni".

Spomen parastos žrtvama Jasenovca biće održan 8. maja u Donjoj Gradini, najvećem jasenovačkom stratištu.
 
(RTRS)