INTERVJU SEMBERSKIH NOVINA - MEGA DRVO -  SONjA GAVRIĆ: POSAO MI JE IZAZOV :: Semberija INFO ::

 

INTERVJU SEMBERSKIH NOVINA - MEGA DRVO -  
SONjA GAVRIĆ: POSAO MI JE IZAZOV


Sonja Gavrić (26), master menadžer, na poziciji  je komercijalnog direktora u drvnoprerađivačkom preduzeću „Mega drvo“, koje trenutno zapošljava 300 radnika, vjerovatno je jedna od najmlađih žena rukovodilaca u bijeljinskoj privredi. Završila je master studije na Fakultetu organizacionih nauka  (FON) u Beogradu.


 
Nalazite se na izuzetno važnoj i odgovornoj poziciji komercijalnog direktora najvećeg drvnoprerađivačkog preduzeća u Semberiji. Kako nosite taj teret odgovornosti?

- Preduzeće „Mega drvo“  postoji već 23 godine. U proteklim godinama, iz godine u godinu, povećavao se broj zaposlenih. Bilježen je dinamičan razvoj. Cjelokupnim poslovnim asortimanom nastojimo da proširujemo poslovanje, tako da smo u poziciji da pratimo i neke evropske trendove u ovoj poblasti. Najveći dio naše proizvodnje plasiramo na zapadnoevropsko tržište. Svojim organizacionim, tehnološkim i ljudskim  kapacitetima i potencijalom nastojimo da pratimo te razvojne evropske trendove. Obavljam jedan dinamičan i odgovoran posao u koji su uključeni i drugi mladi i stručni ljudi.

Bili ste nedavno na poznatom Međunarodnom  sajmu namještaja u Kelnu. Šta ste tamo vidjeli, što bi se, eventualno, moglo primijeniti u domaćoj proizvodnji i na domaćem tržištu?

- Sajam u Kelnu predstavlja jedan od značajnijih sajmova u toj oblasti. Naša namjera je bila da se upoznamo sa sadržajem tog sajma, sa onim što on konceptualno nudi, ali i da vidimo kakvi su novi trendovi u industriji namještaja. Najvažnije nam je bilo da vidimo, kakvi su to novi zahtjevi evropskog tržišta u toj oblasti. Posjetili smo brojne štandove evropskih izlagača i proizvođača namještaja, ali i štandove bosanskoherecgovačkih izlagača. Za pohvalu je postojanje zajedničkog  bosanskohercegovačkog štanda na sajmu u Kelnu. Što je najvažnije, vidjeli smo kakvi su trendovi u ovoj oblasti, kakav izgled i dizajn proizvoda se nametnuo na tržištu namještaja. Postepeno se uvodimo u tu sajamsku priču, jer ćemo u ovoj godini učestvovati na Međunarodnom Sajmu ploča u Kelnu. I ova posjeta je protekla u znaku priprema za taj sajam i u znaku razvoja naše proizvodnje namještaja“.Šta podrazumijeva taj vaš konstantan razvoj? Da li je to dobro pripremljen i osmišljen biznis – plan, prije svega?

- S obzirom na to da ovo preduzeće postoji već 23 godine, te da se u početku bavilo isključivo primarnom preradom drveta, velika je stvar da danas ovdje imamo finalnog proizvođača namještaja. To je naš ponos i naša velika obaveza. U 2019. godini planiramo otpočeti razvoj vlastitog dizajna i to će biti naš veliki preokret, jer će naš namještaj u budućnosti biti prepoznatljiv na tržištu, vjerovatno i brendiran. To su naše poslovne namjere, a ta sistematičnost u odlučivanju, planiranju i predanosti radu u proteklih dvadesetak godina potvrdila je i taj put od primarne prerade drveta do finalne proizvodnje namještaja. Zbog toga smo prilično samouvjereni kada je u pitanju naš razvoj u budućnosti“.

Kakva je struktura zaposlenih u ovom preduzeću? Koliko ima mladih radnika?

- Sve zavisi od radne pozicije, tako da je struktura mješovita. Imamo starije, iskusne radnike, vrsne majstore i zanatlije sa iskustvom, ali imamo i mlade radnike, te stručne, obrazovane inženjere koji su uključeni u tehničku pripremu za proizvodnju namještaja. Skoro trećina zaposlenih su žene, što, takođe, nije zanemarljiv podatak. Mladi, stručni i obrazovani ljudi svojom energijom, znanjem i poznavanjem novih tehnologija posebno doprinose našem razvoju”.

Pratite i promjene na tržištu rada. Uključeni ste u projekte koji podrazumijevaju obuku učenika drvnoprerađivačkog smjera i sticanje prakse u vašim proizvodnim pogonima.

-Već godinama postoji debalans na tržištu rada, jer je drvnoprerađivačka djelatnost specifična i oduvijek je postojao deficit radne snage na tržištu za ovu branšu. Uključili smo se, uz pomoć Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, zajedno sa drugim partnerima, kao što je Tehnička škola ,,Mihajlo Pupin” i Zavod za zapošljavanje RS, u projekte obuke učenika. Praktična nastava se kod nas održava tri dana sedmično, tako da prve generacije stolara kod nas pohađaju tu praktičnu nastavu. Trudimo se da im pružimo sve neophodne resurse i da shvate šta predstavlja taj realni radni ambijent. Neki od njih su tokom školskog raspusta radili kod nas po ugovoru o djelu. Oni će stasati u prave majstore i vjerujem da će po okončanju školovanja  postati dio našeg kolektiva”.

Šta u vašem slučaju znači društveno odgovorna firma?

- Već sam pomenula Zavod za zapošljavanje RS i saradnju sa njima. U pitanju je realizacija mjera i projekata na povećanju zaposlenosti, odnosno smanjenja nezaposlenosti, uz podršku Vlade RS, u našoj lokanoj zajednici. Zaposlili smo značajan broj tzv. ,,ranjivih kategorija”, kao što su invalidi, žene, osobe kojima nedostaje nekoliko godina do ostvarenja prava na penziju. Tu su i projekti prekvalifikacije i dokvalifikacije osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje. U prošloj godini prekvalifikovali smo određeni broj radnika. Od 33 osobe koje su bile uključene u prekvalifikaciju, mi smo zaposlili pet radnika. Među njima ima i radnika starije životne dobi koji bi teško dobili bilo kakav posao u šezdestoj godini života. Tu su i projekti povećanja energetske efiksanosti u preduzeću, koji podrazumijevaju uštede električne energije. Taj ušteđeni novac se može reinvestirati ili investirati u neku drugu oblast poslovanja, kako bismo i na taj način postali konkurentniji na tržištu. Trudili smo se svih ovih godina da kao poslodavac  ponudimo jedan korektan odnos prema radnicima i da ispunimo sve ono što im od prava pripada, čak i preko toga. Ima i kod nas fluktuacije radne snage, ali to su neka pomoćna radna mjesta, ali se u strukturi zaposlenih održavaju oni koji su od značaja za proizvodnju. Radnicima treba pružiti sve ono što ih sleduje”.

Semberske novine/Lj.Ljubojević