Partnerstvo društvenih aktera uslov za ostvarenje ciljeva iz Agende 2030 :: Semberija INFO ::

 

Partnerstvo društvenih aktera uslov za ostvarenje ciljeva iz Agende 2030


Podizanje svijesti o značaju Agende 2030, održivih razvojnih ciljeva za društvenu zajednicu na svim nivoima organizacije, odnosno, saradnje svih društvenih činilaca na postizanju tih ciljeva, bile su glavne teme današnje završne konferencije projekta „Partnerstvom do održivog razvoja“ održane u Bijeljini u organizaciji „Centra za promociju održivog razvoja“.

Konferenciju na kojoj su učestvovali predstavnici Švajcarske razvojne agencije, Svjetske zdravstvene organizacije, Ministarstva spoljnih poslova BiH, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Saveza opština i gradova Republike Srpske, odnosno, opština i gradova iz Republike Srpske, Privredne komore, privatnog sektora, preduzetnika i medija, otvorio je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. 


- Grad Bijeljina je prepoznao značaj Agende 2030, ciljeve održivog razvoja nastojimo da realizujemo i promovišemo, a njima smo se vodili i prilikom revizije Strategije razvoja Grada. Jedan od primjera projekata koje smo realizovali kroz partnerstvo je inkluzivno dječije igralište u parku koje smo izgradili u saradnji sa privatnim sektorom, odnosno, ambasadama Švajcarske i Bugarske. Takav je i projekat „Prilika plus“ koji smo radili u saradnji sa školama i privatnim kompanijama, pokazavši na koji način treba prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada. Projekat„Kontinuiranom institucionalnom saradnjom do održivih radnih mjesta“ smo realizovali u partnerstvu sa obrazovnim ustanovama i privatnicima i uspjeli smo da otvorimo novih 35 radnih mjesta kroz samozapošljavnje i prekvalifikaciju - podsjetio je Mićić.

Projekat vrijedan 43.000 konvertibilnih maraka se realizuje u partnerstvu sa Gradskom upravom Grada Bijeljina, Savezom opština i gradova Republike Srpske i Fakultetom poslovne ekonomije Univerzteta u Istočnom Sarajevu, a podržan je od strane Ambasade Švajcarske u BiH.

„Centar za promociju održivog razvoja“ je novo udruženje koje je nastalo da bi pomoglo lokalnim zajednicama, privatnom i drugim sektorima, da zajedno rade na promociji i realizaciji održivog razvoja, odnosno Agende 2030.
- Danas ovdje krunišemo projekat koji je rađen sa privatnim i javnim sektorom, akademskom zajednicom i nevladinim sektorom. Željeli smo da vidimo na koji način možemo da sarađujemo i kako da unaprijedimo razvoj naše, ali i svih ostalih lokalnih zajednica u BiH, kroz partnerstvo - pojasnila je šef gradskog Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Ankica Todorović, dodajući da je pored 11 obuka koje su izvedene s ciljem podizanja svijesti o ciljevima održivog razvoja, finansiran i energetski pregled za tri privatne kompanije sa područja Bijeljine.Šef kabineta Gradonačelnika Bijeljine Mile Pejčić naveo je da je u toku proces revidiranja strategije razvoja Grada kako bi se uskladili  strateški sektorski ciljevi sa ciljevima globalne agende.
- Suštinska prednost ove Agende je to što je ona mjerljiva, jer pokazuje kakvi rezultati se postižu i ko ih postiže - pojasnio je Pejčić, dodajući da će se strategija naći na sjednici lokalnog parlamenta u Bijeljini 5. februara ove godine.
Direktor za saradnju u Ambasadi Švajcarske Barbara Detvajler Šojer podsjetila je da su Švajcarska i BiH potpisale saglasnost da realizuju 17 ciljeva održivog razvoja. 
- Ovi ciljevi su hitan poziv svim vladama u svim državama da djeluju i budu aktivne u ovim oblastima. Za BiH to znači da ona mora da napravi svoj sopstveni plan. Ciljevi, takođe, mogu da budu prilika za Grad kao što je Bijeljina da okupi svoje građane, da govore o izazovima koji slijede i budućnosti svoje lokalne zajednice - navela je Detvajler Šojer.

Izvor: Grad Bijeljina