Regionalna konferencija: Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana :: Semberija INFO ::

 

Regionalna konferencija: Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana


Catholic Ralief Services (CRS) i partneri u Srbiji (Caritas Srbije i Čovekoljublje), u okviru Projekta jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti (PREPS) u Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji finansira USAID, organizuju danas, prvog decembra, Regionalnu konferenciju „Sigurne zajednice za sigurnu budućnost građana“ u Bijeljini, u Etno -  selu Stanišići.

Cilj konferencije je razmjena iskustava iz BiH i Srbije u jačanju efikasnosti Sistema zaštite i spašavanja, primjena mjera smanjenja rizika od katastrofa i kvalitetnog planiranja mjera i aktivnosti u okviru prevencije, odgovora i sanacije kao posljedica katastrofa. 
 
Konferencija će pružiti priliku da se preispitaju napori i spremnost za smanjenje rizika od katastrofa, te da se zemlje i organizacije obavežu na djelovanje u skladu sa Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa 2015-2030. Fokus će biti stavljen i na poboljšanje koordinacije i komunikacije o smanjenju rizika od katastrofa na nivou lokalnih zajednica (gradova/opština i MZ), ali i dvije zemlje. Projekat jačanje otpornosti na prirodne  katastrofe i unapređenje strategija pripravnosti u Bosni i Hercegovini i Srbiji realizuje se od oktobra 2020. godine. 

Na konferenciji učestvuju Sanela Imamović, predstavnik CRS BiH/Balkan, Idriz Brković, šef Službe za strateško planiranje, Ministarstvo sigurnosti BiH, Dragan Štark, načelnik Odjeljenja civilne zaštiite, Republička uprava civilne zaštite RS, Zdravko Maksimović, rukovodilac Odjeljenja za poslove CZ, Kraljevo i Đorđe Miličević, načelnik opštine Šamac.