IZLOŽBA „KULTURE KOJE NESTAJU” U ETNOGRAFSKOM MUZEJU :: Semberija INFO ::

 

IZLOŽBA „KULTURE KOJE NESTAJU” U ETNOGRAFSKOM MUZEJU


U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba fotografija „Kulture koje nestaju” slovenačkih autora Arnea Hodaliča i Katje Bidovec, rađenih za „Nacionalnu geografiju”. Izložba je dio pratećeg programa Festivala etnološkog filma.

Fotografi i fotoreporteri Arne Hodalič i Katja Bidovec počeli su prije nekoliko godina da fotografišu ljude u zabačenim krajevima svijeta, iz čega je proizašla izložba fotografija pripadnika kultura koje su iz različitih razloga ugrožene. Prema riječima antropologa, nekima od njih prijeti i skori nestanak.

„Do sada su autori obišli četiri ugrožena područja – obalu rijeke Omo kod jezera Turkana u Etiopiji, gdje mnogi narodi, uključujući i njihovu kulturu, postepeno nestaju zbog izgradnje brana na rijeci i posledičnom nedostatku vode u donjem toku. Vode je sve manje zbog stranih multinacionalnih kompanija koje su preuzele zemlju domorodaca za zasade različitih monokultura sa državnom koncesijom.

Obišli su fotoreporeteri i Arunačal Pradeš i Nagalend, poslednje uglove divljine u Sjevernoistočnoj Indiji, gde je sve drugačije. Starosjedeoci nisu izloženi nikakvim posebnim pritiscima izvana, ali njihova je kultura i dalje na ivici izumiranja”, navedeno je u saopštenju.

Autori izložbe su posjetili i Namibiju gde još uvijek ima mnogo pripadnika Himba, ali njihov tradicionalni život mora da se traži izvan razrađenih turističkih ruta. Na krajnjem sjeveru Namibije, na granici sa Angolom, još uvijek postoje ogromna područja, daleko od civilizacije, gdje tradicija i dalje postoji.

Fotografi su bili i u oslobođenoj teritoriji Zapadne Sahare, malom dijelu pustinje koji nije pod marokanskom kontrolom na osnovu takozvanog sporazuma između velesila kada je 1975. preuzeta Zapadna Sahara kao poslednja afrička kolonija. Maroko je ovu teritoriju zatvorio zidom dužine 2.700 kilometara i minirao ga sa gotovo 10 miliona protivpješadijskih mina. Ova podjela teritorija imala je razorni uticaj na lokalno stanovništvo, jer je spriječila beduine da žive na tom području u slobodnom prolazu i poremetila tradicionalne migracione rute.

Semberija info