FOND PIO RS: Očuvanje radnih mjesta - Srbija, pa Republika Srpska :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS: Očuvanje radnih mjesta - Srbija, pa Republika Srpska


Zahvaljujući setu ekonomsko-finansijskih mjera Vlade Republike namijenjenih ublažavanju posledica i podršci privredi i preduzetnicima u borbi protiv pandemije virusa korona na Zapadnom Balkanu, po broju sačuvanih radnih mjesta, odnosno osiguranika  u obaveznom osiguranju Republika Srpska je odmah iza Srbije.
 
Na okruglom stolu pod nazivom „Penzioni sistemi u zemljama Zapadnog Balkana tokom i nakon COVID-19 Pandemije“ održanom 21. aprila ove godine prezentovani su podaci od strane predstavnika penzijskih sistema Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Federacije BiH, Sjeverne Makedonije i Albanije.
 
Prema prezentovanim podacima u godini pandemije jedino je Srbija zabilježila rast broja osiguranika za 2,1% sa 2,67 na 2,73 miliona, dok je Republika Srpska uspjela na kraju 2020. godine zadržati 0,315 miliona osiguranika koliko je bilo i na kraju 2019. godine.
 
Najveće smanjenje broja osiguranika zabilježeno je u susjednoj Crnoj Gori od čak 18,93% ili sa 0,198 miliona u 2019. na 0,160 miliona koliko je evidentirano na kraju 2020. godine.
 
Nešto manje smanjenje broja osiguranika u obaveznom osiguranju zabilježila je Federacija BiH od 2,18%, odnosno sa 0,531 miliona u 2019. na 0,519 miliona na kraju 2020. godine, kao i  Sjeverna Makedonija za 1,64% odnosno sa 0,58 u 2019. na 0,57 milio-na na kraju 2020. godine.
 
Na drugoj strani kada je u pitanju broj korisnika prava na penziju, u godini pandemije, Srbija je zabilježila smanjenje za 0,9%, kao i Crna Gora za 0,44% u odnosu na 2019. godinu.

Sve ostale zemlje Zapadnog Balkana imaju rast broja korisnika prava i u godini pandemije i to: Republika Srpska za 1,31%, Federacija BiH 0,97% i Sjeverna Makedonija 0,7%.
 
Fond PIO RS