Devizne rezerve smanjene na 15,77 milijardi maraka :: Semberija INFO ::

 

Devizne rezerve smanjene na 15,77 milijardi marakaSARAJEVO - Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju maja iznosile su 15,77 milijardi KM i manje su za 100 miliona KM nego u aprilu.

Na godišnjem nivou, devizne rezerve povećane su za 239 miliona KM ili 1,5 odsto, objavila je Centralna banka BiH.

Ukupni krediti domaćim sektorima u BiH na kraju maja iznosili su 24,53 milijarde KM i veći su za 260,2 miliona KM ili 1,1 odsto u odnosu na april.

Rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 129,7 miliona KM ili 1,1 odsto, privatnih preduzeća za 109,2 miliona KM ili 1,1 odsto, vladinih institucija za 19 miliona KM ili 1,7 odsto, te ostalih domaćih sektora za 2,6 miliona KM ili jedan odsto.

Kod nefinansijskih javnih preduzeća zabilježen je pad kredita za 0,3 miliona KM ili 0,1 odsto.

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u maju iznosila je 9,4 odsto, nominalno 2,11 milijardi KM. navodi Srna.

Godišnji rast kredita registrovan je kod sektora stanovništva za 1,02 milijarde KM ili 9,1 odsto, privatnih preduzeća za 956,5 miliona KM ili 10,2 odsto, vladinih institucija za 55,6 miliona KM ili 10,7 odsto, nefinansijskih javnih preduzeća za 4,5 miliona KM ili 0,8 odsto i kod ostalih domaćih sektora za 72,6 miliona KM ili 39,7 odsto.


Izvor: Nezavisne novine