Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH potvrdio: BiH je u MAP-u :: Semberija INFO ::

 

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH potvrdio: BiH je u MAP-u


Sead Jusić, zamjenik ministrice odbrane Bosne i Hercegovine, kazao je da NATO u kontekstu Bosne i Hercegovine "jako važno pitanje sadašjnosti i budućnosti. Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik Senad Mašović potvrdio je da je naša zemlja od 5. decembra prošle godine u Akcijskom planu za članstvo (MAP).

"BiH je 2009. godine zatražila od saveznika da BiH bude primljena u Akcioni plan za punopravno člnastvo - MAP. Da su saveznici 2010. godine na samitu u Talinu to odobrili uz knjižene perspektivne vojne imovine, tako da dilema jesmo li mi u MAP-u ili nismo, ona je davno razriješena. Na BiH je ostalo da ispuni odgovarajuće uslove i to je trajalo. Pred kraj prošle godine, saveznici su na osnovu dostignutih rezultata i u pogledu ispunjavanja Talinskog uslova kada je u pitanju knjiženje perspektivne vojne imovine, sve se uknjižilo što se moglo uknjižiti na prostoru FBiH, neke su lokacije ostale još u procesu knjiženja. Saveznici su kazali Ok, vrijeme je da BiH dostavi svoj prvi Godišnji nacionalni program (ANP) s kojim se počinje akceptirati ili s kojim se počinje raditi u okviru Akcionog plana za punopravno članstvo", kazao je Jusić.

Naveo je da je dokument bio spreman i da je nazvan Godišnji nacionalni plan i da su nastale političke razlike.

"Predsjedništvo BiH je nakon dužeg vremena postiglo konsenzus o određenom dokumentu koji se zove 'reforme BiH'. Taman da je to samo jedna rečenica, to je aktivnost koja je vezana za Akcioni plan za punopravno članstvo. Važno je da se postigao konsenzus. Šta god da piše mu tim reformama, to znači da BiH, a samim tim i Oružane snage BiH i Ministarstvo odbrane BiH ispunjavaju svoje obaveze. Važno je da je postignut taj komprimis i da se procsi nastavljaju", kazao je Jusić.

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine generalpukovnik Senad Mašović takođe je govorio o ovoj temi.

SENAD MAŠOVIĆ

"Činjenica je da je 5. decembra 2018. godine Bosna i Hercegovina dobila MAP i od tada se BiH nalazi u MAP-u. MAP podrazumijva i što NATO savez očekuje da BiH definiše oblasti i dinamiku nastavka integracijskih procesa prema NATO savezu. Ono što je vrlo jasno izneseno i rečeno na mom jučerašnjem sastanku sa vrhovnim komandantom Savezničkih snaga za Evropu (SACEUR) jeste da je za NATO savez prihvatljivo i da kroz program reformi BiH nastavi integracijske procese prema svim institucijama", poručio je Mašović.

N1