Treći pješadijski bataljon Oružanih snaga BiH: Obilježena četrnaesta godišnjica formiranja Oružanih snaga BiH :: Semberija INFO ::

 

Treći pješadijski bataljon Oružanih snaga BiH: Obilježena četrnaesta godišnjica formiranja Oružanih snaga BiH


Svečanim postrojavanjem i čitanjem naredbe o stimulativnim mjerama u bijeljinskoj kasarni „Vojvoda Stepa Stepanović“ obilježena je četrnaesta godišnjica formiranja Oružanih snaga BiH.

Zamjenik komandanta Trećeg pješadijskog bataljona, major Goran Miljević, obrativši se postrojenim vojnicima, istakao je da pripadnici Oružanih snaga BiH uspješno izvršavaju sve postavljene zadatke na zaštiti državnog suvereniteta, učestvuju u mirovnim operacijama i operacijama podrške miru, te pomažu civilnim institucijama u vanrednim situacijama.„Pripadnici naše jedinice mogu se pohvaliti značajnim rezultatima u protekloj godini, prije svega, konstantnim izvođenjem stručne specijalističke obuke, u cilju  potpunog obučavanja pojedinaca i jedinice za izvršenje namjenskih zadataka. Osim obuke, predstavnici bataljona su učestvovali u raznim vidovima obuke u organizaciji pretpostavljene Komande, Komande za obuku i doktrinu, EUFOR-a, a dio ljudstva je upućen na kurseve i školovanje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Naši predstavnici su u pojedinačnoj konkurenciji i kao članovi sportskih ekipa dostojanstveno prezentovali jedinicu na sportskim takmičenjima svih nivoa. Osvojene su brojne nagrade i priznanja, a dva naša pripadnika predstavljali su Oružane snage BiH na Vojnim olimpijskim igrama u Kini.
Dio pripadnika naše jedinice je uzeo učešće u operaciji podrške miru „Odlučna podrška u Avganistanu“, istakao je, između ostalog, major Miljević, naglasivši da je tokom godine značajno unaprijeđena saradnja sa državnim, republičkim i gradskim organima i organizacijama, sa Graničnom policijom BiH, MUP-om RS, lokalnim upravama u Bijeljini, Loparama, Zvorniku i Ugljeviku, kao i sa obrazovnim i ustanovama kulture.
Ova jedinica njeguje svijetle tradicije Odbrambeno – otadžbinskog rata VRS, te u svom sastavu ima i značajan broj pripadnika VRS i njihovih potomaka. Posebno dobru saradnju njeguje sa Boračkom organizacijom RS, naglasio je major Miljević.

Semberija info - Lj. Ljubojević