Rekordni prihodi UIO BiH i poreskih uprava: 19,5 milijardi KM slilo se u kase :: Semberija INFO ::

 

Rekordni prihodi UIO BiH i poreskih uprava: 19,5 milijardi KM slilo se u kase


- Poreske uprave Republike Srpske i Federacije BiH i Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u prošloj godini prikupile su gotovo 19,5 milijardi KM, što je apsolutni rekord od osnivanja ovih poreskih institucija.

Očekivano, najviše je prikupila UIO BiH, i to 9,926 milijardi KM ili milijardu i 480 miliona KM, odnosno 17,5 više nego u 2021. godini. Po prikupljenim prihodima, iza Uprave za indirektno oporezivanje BiH slijedi Poreska uprava Federacije BiH, koja je prikupila 6,4 milijarde KM, a godinu dana ranije 5,6 milijardi, što predstavlja rast od 13,7 odsto u odnosu na 2021. godinu, dok je Poreska uprava Republike Srpske prikupila 3,103 milijarde KM, što je za 362,1 milion KM ili 13 odsto više u odnosu na godinu ranije.

"Činjenica da imamo 19,5 milijardi prihoda svih poreskih uprava ukazuje na uticaj inflatornog efekta na nominalni iznos ekonomske aktivnosti. Mi već sada možemo očekivati nivo ekonomije preko 43 milijarde KM.

Imamo podatak kojim svjetska banka očekuje ekonomski rast u BiH koji je drugi najveći u posljednjih deset godina. To je realni rast od četiri odsto, a imamo podatak o inflaciji i sve to je dovelo do činjenice da je nivo ekonomske aktivnosti rekordan. Kada je on rekordan, onda su poreski prihodi rekordni, onda je i zaposlenost rekordna", rekao je za "Nezavisne novine" Saša Stevanović, ekonomista.

Kod entitetskih poreskih uprava, očekivano, najviše prihoda prikupljeno je po osnovu doprinosa pa je tako Poreska uprava Republike Srpske po tom osnovu prikupila 1,967 milijardi KM, što je za 174 miliona KM više nego u 2021. godini, dok je u Federaciji BiH od prikupljene 6,4 milijarde KM po osnovu doprinosa prikupljeno 68,7 odsto, dok su prihodi od direktnih poreza iznosili 19,5 odsto.

Direktni porezi u Republici Srpskoj su naplaćeni u iznosu od oko 643,3 miliona KM, što je za 157,7 miliona maraka više nego godinu ranije. Najveći rast se i dalje bilježi kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 329,8 miliona maraka, što je za 86,7 miliona KM ili 36 odsto više nego 2021. godine. Pored toga, značajan rast naplate kod direktnih poreza bilježi i porez na dohodak koji je naplaćen u iznosu od 268,1 milion KM, što je za 35 odsto više u odnosu na 2021. godinu.

"Interesantan je podatak o poslovnim profitima jer to je ono što svakoga treba da raduje. To je izvor nove investicije, očuvanje radnog mjesta i profit za preduzetnički dio stanovništva", rekao je Stevanović.

Za razliku od većine, Stevanović smatra da se u i ovoj godini može očekivati nastavak ovog trenda po pitanju prihoda, ističući da postoje najave recesije na globalnom nivou, međutim kako naglašava, Kina je nedavno izašla sa podatkom da će realno rasti šest odsto u 2023. godini.

"Nakon tog podatka stare procjene nisu više aktuelne. Očekujem da, i ako bude teškoća u 2023. godini, mi ćemo se dobro snaći. Ono na čemu treba raditi je nakon ekonomskih dobitaka koje imamo, da radimo na socijalnoj koheziji društva", rekao je Stevanović.

Institucija                                  2022.                             2021.
UIO BiH                                      9,9                                8,4
Poreska uprava FBiH                 6,4                                5,6
Poreska uprava RS                    3,1                                2,7

Napomena: Brojevi su izraženi u milijardama KM