Manje stranih investicija u BiH :: Semberija INFO ::

 

Manje stranih investicija u BiH


Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, zaključno sa 2021-om godinom, u našu zemlju je uloženo 16,28 milijardi maraka direktnih stranih investicija. Prva polovina ove godine je lošija po stranim ulaganjima u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Priliv stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u prošloj godini u odnosu na pretprošlu veći je za 293 miliona maraka. Statistika stranih investicija u ovoj godini nije ohrabrujuća. Podaci Centralne banke BiH pokazuju da je u prvoj polovini ove godine priliv iznosio 512 miliona maraka, a u istom periodu prošle godine 800 miliona maraka. Razlozi pada investicija su globalna ekonomska kretanja, visoka stopa inflacije i skok cijena energenata.

AMIR HAdžIOMERAGIĆ, Odjel za statistiku Centralne banke BiH

"Većina se odnosi na zadržane zarade preduzeća i banaka koje su u našoj zemlji preko 70 posto  zadržane zarade iznosile 366 miliona, što govori da nemamo novih investicija, već se investicije uglavnom generišu kroz profit postojećih kompanija, a nove investicije su u skromnim iznosima.“

U Agenciji za unapređenje stranih investicija godinama se radi na promociji Bosne i Hercegovne i njenih potencijala za strana ulagnja. Međutim, kažu da se preporuke za unapređenje sporo implementiraju i da se investitori žale na veliki broj prepreka i procedura.

JASMINA džEVLAN, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH

„Investitori se žale na dugotrajne procedure za pokretanje biznisa, otvaranje firmi, na dugotrajne procedure pred sudovima, na procedure kada je u pitanju naplata potraživanja, problemi sa priključkom električne energije.“

Ekonomska analitičarka ocjenjuje da naša zemlja nije primamljiva za strane ulagače, naročito ako se poredimo za zemljama u okruženju. Ono što je prijeko potrebno obezbijediti, ističe, jeste vladavina prava i politička stabilnost.

SVETLANA CENIĆ, ekonomska analitičarka fono izjava

"U svim kriterijumima stranih investicionih fondova procjenjuju da zadovoljavamo samo jedanu stabilnost valute. Pogotovo nismo primamljivi i vrlo rijetko se ulaže u proizvodnju zadnjih godina.“

Strani investitori najviše su zainteresovani za ulaganje u finansijski i energetski sektor, trgovinu na veliko i malo, poljoprivredni sektor, turizam, drvnu industriju i eksploataciju ruda. Najviše ulagača posljednjih godina je iz Švajcarske, Turske, Velike Britanije, Srbije i Hrvatske.


BHRT