Evropska komisija objavila Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga :: Semberija INFO ::

 

Evropska komisija objavila Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga


Obavještavamo vas da je Evropska komisija objavila Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru pilot projekta Finansije, učenje, inovacije i patentiranje za kulturnu i kreativnu industriju (FLIP) – Faza 2. Predmetni poziv usmjeren je na sljedeće dvije oblasti: učenje i inovacije.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 12. avgust 2019. godine.

Opšti cilj ovog pilot projekta je da nastavi da definiše i testira politike i akcije za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, te da generiše međusektorske koristi i preklapanja u različitim oblastima i sektorima u kulturnoj i kreativnoj industriji.

Glavni cilj predmetnog poziva u okviru Faze 2 je da istraži aktivnosti koje nastoje da premoste jaz između kulturne baštine i tržišta rada, te da pruži podršku uspostavljanju veza između kreativnih industrija i kreativnih centara, kreatora prostora, društvenih centara i sl.

Podnosioci prijava moraju da budu:
- Neprofitne organizacije (javne ili privatne);
- Javna tijela;
- Međunarodne organizacije;
- Univerziteti;
- Obrazovne institucije;
- Istraživački centri;
- Subjekti koji stvaraju profit.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:
- Radionice, seminari, studijske posjete, sastanci;
- Programi razmjene;
- Treninzi, razvoj vještina;
- Izrada internet stranice;
-  Razmjena dobrih praksi, smjernica, preporuka, izvještaja, anketa.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1 050 000 miliona evra. Maksimalno trajanje projekta je 28 mjeseci, a aktivnosti bi trebalo da počnu da se sprovode početkom 2020. godine.

Više informacija na:
                                       https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en  

ODSJEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I EVROPSKE INTEGRACIJE
Gradska uprava Grada Bijeljina