ISTRAŽUJU SE ČINjENICE U VEZI SA OKUPLjANjEM U BUŽIMU :: Semberija INFO ::

 

ISTRAŽUJU SE ČINjENICE U VEZI SA OKUPLjANjEM U BUŽIMU


Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara pokrenulo je postupak utvrđivanja činjenica u vezi sa okupljanjem "Zelenih beretki" i eventualnog učešća pripadnika Oružanih snaga BiH u Bužimu, gdje su uzvikivani pokliči "Alahu egber" i pjevano da kreću u boj te da neće stati do Drine.

U Ministarstvu su Srni naveli da je od nadležnih u lancu komandovanja OS BiH traženo da, po završetku aktivnosti, dostave informaciju o preduzetim mjerama, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata.

(RTRS)