Kancelarija za reviziju ponovo ukazala na manjak finansijske discipline na nivou BiH: Više novca, manje kontrole :: Semberija INFO ::

 

Kancelarija za reviziju ponovo ukazala na manjak finansijske discipline na nivou BiH: Više novca, manje kontrole


SARAJEVO - Kancelarija za reviziju institucija na nivou BiH ponovo je upozorila rukovodioce raznih ministarstva, kancelarija, agencija i drugih subjekata da bi finansijska disciplina trebalo da bude mnogo bolja, a iz Parlamenta ističu da vapaje tog tipa slušaju svi duže od decenije, te da nema efekta jer je odgovornost na još nižoj stepenici.

U izvještaju o aktivnostima Kancelarije u prošloj godini navedeno je da onima čije poslovanje i ponašanje revidiraju obavezno daju preporuke za otklanjanje uočenih nepravilnosti i slabosti, kako bi se one otklonile i ne bi ponavljale u narednom razdoblju, s ciljem unapređenja poslovanja.

Institucije na nivou BiH godišnje za tekuće troškove potroše više od 850 miliona KM, a revizori ističu da se tokom praćenje realizacije datih preporuka fokusiraju na to da li nadležni ispravljaju nedostatke, a ne da li su navedene preporuke usvojene.

- Nekad je teško precizno utvrditi odgovornost za realizaciju preporuka jer je različita i odnosi se na različite subjekte, što je posljedica nepostojanja sistemskih rješenja, nedostajućih zakonskih i podzakonskih akata, kao i neusvojenih standarda ponašanja i potrošnje - navedeno je u revizorskom izvještaju o radu.

Kroz pojedinačne izvještaje za 2019. za 75 institucija date su 483 preporuke, što je na nivou brojke od godinu ranije, a realizacija je na oko 58 odsto.

- Analizirajući preporuke i njihovu realizaciju kroz više godina može se reći da se uglavnom realizuju one koje zahtijevaju rad same institucije kojoj je preporuka data. Realizovanih preporuka je više i kod manjih budžetskih korisnika koji imaju jednostavnije poslovne procese i manji budžet, za razliku od onih većih koji imaju složeniju organizaciju i više zaposlenih - stav je revizora, koji su uvjereni da bi, sprovođenjem u djelo preporuka, bila znatno povećana finansijska disciplina i odgovornost u raspolaganju novcem iz zajedničke kase.

O radu Kancelarije, koja postoji pune dvije decenije, te o propustima koje evidentira i preporukama godinama traju rasprave i u Parlamentu BiH, u kojem još nisu pronašli efikasan model da natjeraju sve da poštuju ono što im revizori narede. Predsjedavajuća Komisije za finansije i budžet Doma naroda Dušanka Majkić za “Glas Srpske” podvlači da godinama prati ovu oblast i da su pomaci veoma blijedi.

- Mnoge institucije uopšte ne reaguju na reviziju i preporuke jer znaju da nema sankcija, a neke bi trebalo da budu političke prirode. Međutim, još nismo u toj fazi - istakla je Majkićeva.

Na pitanje kada ćemo doći do toga, imajući u vidu godine u kojima se samo kazuje da nema sankcija, ocijenila je da je stanje takvo kakvo je.

- Jedna, dvije institucije se na trenutak odmaknu od tog najgoreg mišljenja sa rezervom, uz skretanje pažnje, ali iduće godine zauzmu redovna mjesta. Bitno je istaći da se tu radi o najvećim budžetskim korisnicima, gdje ima najviše problema, ali i novca, dok su se one institucije sa manjim budžetima dovele u neki red - zaključila je Majkićeva.

Neke od višegodišnjih zamjerki

* nedovoljno razvijen sistem kontrola

* istekli mandati rukovodilaca

* nedovoljno transparentan proces zapošljavanja

* neefikasna realizacija višegodišnjih kapitalnih projekata

* slabosti u postupcima javnih nabavki

​Glas Srpske