USVOJEN IZVJEŠTAJ O TRGOVSKOJ GORI :: Semberija INFO ::

 

USVOJEN IZVJEŠTAJ O TRGOVSKOJ GORI


Savjet ministara usvojio je danas u Sarajevu, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Izvještaj o radu Koordinacionog tijela, Ekspertskog tima i Pravnog tima u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, u hrvatskoj opštini Dvor.

Izvještaj daje hronološki pregled preduzetih aktivnosti Koordinacionog tijela te Ekspertskog i Pravnog tima koje je ranije formirao Savjet ministara s ciljem pripreme sveobuhvatne stručne analize stanja i uticaja mogućeg odlagališta na Trgovskoj gori, te prijedloga mjera zaštite stanovništva u 13 opština u BiH u slivu rijeke Une i životne sredine, kao i izrade strategije pravne zaštite interesa BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Navedeno je da je, uzimajući u obzir novonastalu situaciju sa učestalim zemljotresima u Hrvatskoj, Savjet ministara zadužio Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da pripremi prijedlog odluke kojom bi u Ekspertski tim bili uključeni i stručnjaci za regionalnu geologiju, zemljotrese i seizmička ispitivanja, za hidrotehniku, kao i procjenu uticaja ili i uključivanje aktiviste nevladine organizacije Grin tim.

Zaduženo je Ministarstvo spoljnih poslova da putem svoje diplomatsko-konzularne mreže, a uz stručnu podršku Koordinacionog tijela, Pravnog i Ekspertnog tima, aktivno radi na intenziviranju i unapređenju saradnje s relevantnim stručnim i političkim predstavnicima iz Hrvatske koji su uključeni u izgradnju spornog odlagališta, sve s ciljem razmjene informacija, kao i relevantne dokumentacije neophodne za rad Ekspertnog i Pravnog tima.
Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara zaduženo je da u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, a posebno Direkcijom za evropske integracije intenzivira kontakte sa predstavnicima Delegacije EU u BiH, kao i predstavnicima Evropske komisije s ciljem njihovog aktivnog učešća u procesima vršenja potrebne koordinacije kojima će se pružiti pomoć predstavnicima Pravnog i Ekspertnog tima u efikasnom obavljanju ranije definisanih zadataka.

Na sjednici je usvojena Informacija Direkcije za evropske integracije o realizaciji Akcionog plana Savjeta ministara za implementaciju Komunikacione strategije za informisanje javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2020. godinu.

Prema Informaciji, 23 institucije uključene u realizaciju ovog akcionog plana realizovale su 72 od ukupno planiranih 117 aktivnosti /61,5 odsto/, dok je u toku realizacija 21 aktivnosti /17,9 odsto/, a 24 aktivnosti /20,5 odsto/ nisu realizovane.

Aktivnosti su realizovane u oblastima izdavaštva, onlajn komunikacija, istraživanja, konkursa, takmičenja, događaja i promotivnih materijala.

Savjet ministara usvojio je danas Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o sprovođenju međunarodnih finansijskih ugovora za 2020. godinu, kojima se nastavlja praksa redovnog informisanja radi unapređenja krajnjih efekata ovih projekata.

Kreditne sporazume u 2020. godini karakteriše veći obim implementacije usljed intenziviranja radova na Koridoru 5C u Federaciji BiH, ali i zbog pandemije virusa korona koja je za posljedicu imala ubrzano odobrenje i implementaciju Instrumenta za brzo finansiranje /MMF-RMI/, navodi se u saopštenju.

U prošloj godini je realizovano 1,39 milijardi KM kreditnih sredstava, odnosno 29,4 odsto ugovorenih sredstava, što je značajno povećanje u odnos na 2019. godinu, kada je implementirano 456,33 miliona ili 9,6 odsto kreditnih sredstava.

U Republici Srpskoj je implementirano 423,48 miliona KM, u FBiH 959,54 miliona KM, dok je Brčko distrikt BiH implementirao 6,16 miliona KM.

Na nivou institucija BiH aktivan je jedan kreditni sporazum i to sa Saudijskim fondom za razvoj /Obnova stambenih jedinica.

Istovremeno, u BiH je realizovano 9,4 miliona KM grant sredstava, a najznačajniji dio povukle su institucije BiH i Republika Srpska.

Federacija BiH bilježi negativni rezultat povlačenja grant sredstava, a Brčko distrikt BiH, kao i prethodnih godina nije bio korisnik ovih grantova.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o realizaciji Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade SAD i Savjeta ministara o utrošku grant sredstava za period januar - decembar 2020. godine, uz zaključak koji je predložio predsjedavajući Savjeta ministara.

U Izvještaju se navodi da je nastavljeno sprovođenje Interventnog grant programa iz projekta koji finansira Vlada SAD za osam nevladinih organizacija koje imaju sigurne kuće u iznosu 160.468 KM za podršku tokom kovid pandemije.
Prema podacima iz sigurnih kuća, broj žrtava smještenih u sigurne kuće, kao i broj poziva na SOS telefon do jula prošle godine povećan je za oko 50 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

U prošloj godini obezbijeđeno je i dodatnih 100.000 dolara za otvaranje kriznih centara za žrtve silovanja u BiH, tako da ukupna vrijednost ovog projekta sada iznosi 1.912.252 KM, od čega je doprinos USAID-a 1.494.064 KM, a ostatak iznosa je kontribucija BiH.

Usvojena je i Informacija o održavanju petog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između EU i BiH, koji će biti održan putem video-konferencije, 22. aprila.
 
(SRNA)