Državni parlamentarci iz džepova građana već naplatili po 15 hiljada KM, a nisu uradili ništa :: Semberija INFO ::

 

Državni parlamentarci iz džepova građana već naplatili po 15 hiljada KM, a nisu uradili ništa


Oko 15 hiljada KM već je isplaćeno na pojedinačne račune 42 državna zastupnika, uprkos tome što u protekla četiri mjeseca nisu uradili bukvalno ništa. Ovaj iznos početkom aprila bit će povećan za dodatnih 5 hiljada KM na pojedinačnim računima.

Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je konstituisan 6. decembra 2018. godine, još uvijek nije održao nijednu sjednicu. Odnosno, već četiri mjeseca nije usvojio ama baš nijedan zakon ili bilo koji drugi akt iz nadležnosti državne zakonodavne vlasti. 

Kako smo ranije pisali, državni parlamentarci, uprkos neradu u javnom interesu, proteklih mjeseci bavili su se privatnim interesima pa su uspjeli usvojiti sve potrebne odluke koji će im omogućiti primanje plaća i ostalih naknada koje ih sljeduju u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. 

U četvrtak, 28. marta 2019. godine, zakazana je sjednica Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a koji čine predsjedavajuća Borjana Krišto (HDZ) i njena dva zamjenika Denis Zvizdić (SDA) i Nebojša Radmanović (SNSD). 

Na dnevnom redu će se, naravno, naći i jedna radno-pravna tačka, odnosno Potvrđivanje Rješenja o sticanju statusa stalno zaposlene zastupnice za Snježanu Novaković-Bursać. 

Krišto, Zvizdić i Radmanović raspravljat će i o određivanju nadležne komisije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji BiH i Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvšavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. 

Podsjećanja radi, stalna radna tijela Zastupničkog doma PSBiH, odnosno parlamentarne komisije kojima Kolegij Zastupničkog doma PSBiH delegira dva prijedloga zakona i izvještaj, još uvijek nisu uspostavljena. Razlog za to je politički stav SNSD-a kojim se funkcionisanje Parlamentarne skupštine BiH uslovljava imenovanjem mandatara za sastav Vijeća ministara BiH. 

Na dnevnom redu Kolegija Zastupničkog doma PSBiH naći će se i dva obavještenja zastupnika o preuzimanju prijedloga zakona i prijedloga izmjena Poslovnika o radu Zastupničkog doma PSBiH kao i Informacija o realizaciji višegodišnjih projekata u institucijama BiH, Obrazac izjave o imovinskom stanju i Obavještenje Vijeća nacionalnih manjina o izboru novog rukovodstva.

Uprkos tome što se nisu bavili temama koje bi dovele do poboljšanja života građana Bosne i Hercegovine, neki od državnih parlamentarci "žrtvovali" su se pa u sklopu zastupničkih aktivnosti obilazili evropske destinacije. Tako je Safet Softić boravio u Briselu na konferenciji kojom je obilježen Međunarodni dan Frankofonije, Predrag Kožul boravio je u Bukureštu na konferenciji parlamentaraca Dunavskog regiona, Nebojša Radmanović boravio je u Budvi na konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative, Borjana Krišto učestvovala je na zimskom zasjedanju Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju u Beču i tako dalje.

​Izvor: www.klix.ba