BIH ZAPOČELA IZRADU PRVOG PLANSKOG DOKUMENTA ZA PUT KA EU: ZADACI POZNATI, STRUKA NA POTEZU :: Semberija INFO ::

 

BIH ZAPOČELA IZRADU PRVOG PLANSKOG DOKUMENTA ZA PUT KA EU: ZADACI POZNATI, STRUKA NA POTEZU


SARAJEVO - BiH je započela izradu svog prvog sveobuhvatnog planskog dokumenta u kojem će biti pobrojane sve njene obaveze na putu ka EU i podijeljeni zadaci kako bi se što prije stiglo do cilja.

Svojevrsna evropska ofanziva na BiH vidljiva je posljednjih dana, a jedan dokaz za to su brojni sastanci koji su održani u Sarajevu i Briselu. Dato je određeno obećanje da bi BiH iduće godine, odnosno do ljeta mogla dobiti i status kandidata za članstvo, ali i skrenuta pažnja domaćim liderima da je BiH pružena šansa, te da ishod zavisi od njih i ispunjavanja obaveza.

Program integrisanja u EU je adresiran kao jedan od ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, a izrada je zvanično počela u srijedu na prvom sastanku na kojem su članovima Komisije za evropske integracije i rukovodstvu radnih grupa za EU integracije predstavljeni Metodologija za njegovu izradu i prateći plan aktivnosti.

Riječ je o dokumentu koji pojednostavljuje planiranje rada, a javnosti i zakonodavnoj vlasti daje dobar instrument za praćenje rada izvršne vlasti na svim nivoima, te procesa pristupanja BiH u EU. Dokument će raditi 36 radnih grupa i Komisija za evropske integracije, te ostala tijela mehanizma koordinacije u pet faza, a rok za njegov završetak je 15 mjeseci.

Direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) Edin Dilberović kazao je za “Glas” da je ovo prvi put da BiH izrađuje ovako sveobuhvatan planski dokument realizacije obaveza u procesu evropskih integracija, kao i prvi put da se kreira jedinstvena baza podataka svih propisa u BiH koji su usklađivani sa propisima EU.

- To je veoma važno. Tim planom se veoma jasno zna ko, šta i kada će raditi u procesu evropskih integracija i na ovaj način pokušavamo da na planski i harmonizovan način preuzimamo direktive EU, odnosno pravnu stečevinu. Plan je važan jer će i zakonodavnoj vlasti omogućiti da u svakom trenutku zna šta neko treba da uradi i da li je to i urađeno, a ako nije, zašto nije. Sve to ćete moći saznati jednim klikom - istakao je Dilberović.

(GlasSrpske)