EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11.07.2024. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 11.07.2024.


Datum RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
11.07.2024             
 
Ugljevik (Lopare)  TS Tobut 2 08:30  
14:30
 
11.07.2024 Ugljevik(Lopare)  TS Mrtvica 5 08:30 14:30
11.07.2024. Bijeljina TS 10/0.4 kV Međaši 2 08:30 13:00
11.07.2024. Bijeljina TS 10/0.4 kV Gojsovac 1 08:30 14:00