Penzioneri najčešće dolaze po besplatnu pravnu pomoć :: Semberija INFO ::

 

Penzioneri najčešće dolaze po besplatnu pravnu pomoć


Za pružanje besplatne pravne pomoći za prvih sedam mjeseci ove godine obratila su se ukupno 3.104 lica, a u istom periodu evidentirano je 3.057 predmeta, od čega se 2.818 predmeta odnosi na besplatne pravne savjete, a 239 na zastupanje u postupku pred sudom, kazali su za "Nezavisne novine" iz Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

Kako su naglasili, u najvećem broju za pomoć im se obraćaju penzioneri, nezaposleni i zaposleni, ali i malodobna djeca po zakonskom zastupniku - majka/otac.

"Centru se obraćaju i druge kategorije građana, koje ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć shodno zakonu. U 2022. godini Centru se obratilo 1.998 penzionera, 1.879 nezaposlenih, 1.720 zaposlenih i drugih lica, a u prvih sedam mjeseci 2023. godine najčešći korisnici usluga besplatne pravne pomoći su penzioneri, kojih se do sada obratilo 1.015, zatim nezaposlena lica - 950", navode iz ove ustanove.

Prema evidencijama koje vodi Centar, prošle godine se za pomoć obratilo i 53 lica sa statusom žrtve nasilja u porodici i od toga su u 20 predmeta navedenoj kategoriji pruženi pravni savjeti, a u 33 predmeta Centar je zastupao ta lica u postupcima pred nadležnim sudovima.

"U prvih sedam mjeseci ove godine od ukupno 17 predmeta pružanja pravne pomoći žrtvama nasilja u porodici Centar je u devet predmeta pružio pravni savjet, a osam predmeta se odnosilo na zastupanje pred nadležnim sudom", navode iz Centra i napominju da kada se uporede podaci za prošlu i pretprošlu godinu, nesporno je da je broj zahtjeva u porastu.

"2021. godine obratilo nam se 5.680 građana za pružanje besplatne pravne pomoći, a prošle godine pomoć su tražile 6.232 osobe. Od navedenog broja lica Centar je u 2021. godini imao u radu 5.590 predmeta, od toga 5.071 predmet pružanje besplatnih pravnih savjeta i 519 predmeta zastupanja u postupku pred sudom i sačinjavanja podnesaka bez zastupanja, dok smo prošle godine imali 6.232 predmeta, od čega 5.706 pravnih savjeta te 526 predmeta zastupanja pred sudom", navode iz Centra.

Napominju da sudeći po broju stranaka koje Centar ima na godišnjem nivou dolaze do zaključka da su građani u značajnoj mjeri informisani o radu Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

"Međutim, smatramo da po tom pitanju uvijek ima prostora za napredak, a jedan od načina je svakako da se putem različitih sredstava javnog informisanja građanima dodatno približi rad Centra i mogućnosti koje mogu da ostvare pred istim", kazali su iz ove ustanove.

Dodaju da kada su u pitanju kriterijumi na osnovu kojih su navedena lica ostvarila pravo na besplatnu pravnu pomoć, većina zahtjeva odobrena je po osnovu finansijskog kriterijuma, ali i na osnovu kriterijuma ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom.

"Broj predmeta i lica koja su se obratila Centru u većini slučajeva nije isti, a sve to iz razloga što se u nekim predmetima zastupanja u postupku pred sudom pojavljuje dva, tri, pa i više lica kao stranaka koje Centar zastupa. U prvih sedam mjeseci ove godine okončano je 316 predmeta od 998 ukupno u radu, a u korist stranke koju Centar zastupa okončana su 202 predmeta", kazali su oni.

Napominju da je prvi korak da bi građanin/ fizičko lice ostvario pravo na besplatnu pravnu pomoć da se obrati Centru neposredno ili elektronski.

"Pravo na besplatnu pravnu pomoć koja se odnosi na zastupanja pred nadležnim sudovima mogu ostvariti fizička lica po finansijskom kriterijumu, kriterijumu ličnog svojstva ili statusa pred nadležnim organom, kriterijumu očigledne osnovanosti i kriterijumu obaveznosti po posebnom zakonu i međunarodnim konvencijama koje obavezuju Bosnu i Hercegovinu", navode iz Centra.

Napominju da se građani za besplatnu pravnu pomoć mogu obratiti u sjedištu Centra koji se nalazi u Banjaluci, kao i u kancelarijama sa sjedištem u Doboju, Istočnom Sarajevu, Trebinju i Bijeljini.

"U skladu s Odlukom o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i u jedinicama lokalne samouprave, koju je donijela Vlada Republike, kancelarije Centra obavljaju pružanje besplatne pravne pomoći u redovne dane u 19 gradova i opština na području Republike Srpske kako je to propisano navedenom odlukom", navode iz Centra i napominju da o pravu na besplatnu pravnu pomoć odlučuje direktor Centra rješenjem bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

"U praksi taj rok obično iznosi tri do pet dana, zavisno od činjenice koji oblik besplatne pravne pomoći građani zahtijevaju, budući da za određene vidove besplatne pravne pomoći treba da budu dostavljeni dokazi o ispunjavanju uslova propisanih zakonom", kazali su iz Centra.
 
(Nezavisne)