Danas isplata dječijeg dodatka :: Semberija INFO ::

 

Danas isplata dječijeg dodatka     Redovna  isplata  prava   na   dodatak  na  djecu,  prava na  materinski    dodatak,  prava   na   pomoć   za   opremu   novorođenčeta,   prava   na pronatalitetnu   naknadu  za  trećerođeno  i  četvrtorođeno  dijete  i  prava  na  naknadu roditelju – njegovatelju   ili   njegovatelju  za  jul 2022. godine  počinje  danas, 4. avgusta 2022. godine (četvrtak).
 
      Julska isplata dodatka na djecu obuhvata 20.946-oro djece, odnosno 12.152 korisnika – roditelja, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete, kao i za djecu vulnerabilnih kategorija. Za isplatu ovog prava obezbijeđeno je ukupno 2.542.255,20 KM. Materinskim dodatkom za jul obuhvaćeno je 5.026 majki-porodilja, za isplatu koga je izdvojeno 2.035.530,00 KM.

Danas počinje i isplata prava na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 120 majki/porodilja, odnosno 105-oro trećerođene  i 18-oro četvrtorođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojena je 71.100,00 KM.
Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 357.000,00 KM za 709 porodilja/majki, odnosno 714 djece/novorođenčadi.

            Isplatom za jul za pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju izdvojene su ukupno 353.160,00 KM,  za ukupno 654 roditelja/njegovatelja.

            Na osnovu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme  korišćenja porodiljskog odsustva za jun izdvojeno je i isplaćeno 5.610.429,97 KM'', potvrđeno je iz Javnog fonda za dječiju zaštitu RS.
 
           Obavještavaju se korisnici da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama JU Javnog fonda za dječiju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.


JU Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske