OBAVJEŠTENjE O PREKIDU ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 22.07.2020 :: Semberija INFO ::

 

OBAVJEŠTENjE O PREKIDU ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 22.07.2020


                                                                   Elektroenergetski objekat                                                                        Područje bez napajanja   Vrijeme
Početak Završetak
TS Amajlije-Kovanluci Jedan NN izlaz 11:00 14:00
TS Kaltinovača 1 Jedan NN izlaz: ul.Laze Kostića 08:00 10:00
TS V.Obarska -Miljevići Jedan NN izlaz 08:00 14:00
TS Stara ciglana 2 Jedan NN izlaz 08:00 13:00
TS Balatun-Panjik Jedan NN izlaz 09:00 10:30
TS Patkovača 3-Ćipirovine Jedan NN izlaz 08:00 10:00
TS Amajlija Drina-plaža Jedan NN izlaz 11:00 14:00
TS D.Bukovica 1 Jedan NN izlaz 08:30 13:00
       
TS Drina Plast Izlaz prema Stevanovićima 10:00 13:00
TS Bratunac 1,TS Bratunac 2 Šire gradsko područje Bratunac,Moštanice, Slapašnica, Lonjin, Krasanpolje, Dubravice, Polom, Pobrđe, Voljavica,Zalužje, Bjelovac, Sikirić,Fakovići, Smoljeva, Hranča, Suha, Burnice, Repovac 06:00 06:30
TS Kravica Kravica, Glogova, Konjević polje 06:00 06:30
TS Bratunac 1,TS Bratunac 2 Šire gradsko područje Bratunac,Moštanice, Slapašnica, Lonjin, Krasanpolje, Dubravice, Polom, Pobrđe, Voljavica,Zalužje, Bjelovac, Sikirić,Fakovići, Smoljeva, Hranča, Suha, Burnice, Repovac 18:00 18:30
TS Kravica Kravica, Glogova, Konjević polje 18:00 18:30
DV 10 kV Sikirić Pobrđe, Voljavica , Zalužje, Loznica, Tegare, Fakovići 10:00 14:00
DV 10 kV Konjević polje Područje Kravice, Konjević polja 09:00 14:00
TS Srebrenica i Zeleni Jadar Kompletno područje Opštine Srebrenica osim MZ Skelani 08:00 08:30
TS Srebrenica i Zeleni Jadar Kompletno područje Opštine Srebrenica osim MZ Skelani 18:00 18:30
TS Baratova Periodično NN izlaz Zgrada 9 Baratova 09:00 14:00
TS Pirkovci 1 NN izlaz Jovići 08:00 14:00
TS Bogutovo Selo - Vidovići  NN izlaz br. 1   08:30 11:00