OBAVJEŠTENjE O PREKIDU ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 14.07.2020. :: Semberija INFO ::

 

OBAVJEŠTENjE O PREKIDU ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 14.07.2020.


                                    Datum                                                                         Područje bez napajanja   Vrijeme prekida isporuke
Početak Završetak
14.07.2020 Naseljena mjesta: D.Bukovica, Bukvari i Glavičorak 08:00 16:00
14.07.2020. Jedan NN izlaz: ul.Vaska Pope 09:00 14:00
14.07.2020. Jedan NN izlaz: dio ul.Đure Daničića i Kozaračke 09:00 14:00
14.07.2020. Jedan NN izlaz: dio ul.Pantelinska 10:00 14:00
14.07.2020. Izlaz prema Stevanovićima 10:00 13:00
14.07.2020. Dio Svetosavske ulice i dio ulice Ilije Birčanina 09:00 11:00
14.07.2020. NN izlaz br. 2 08:00 14:30
14.07.2020. NN izlaz Mlin 08:30 14:30
14.07.2020. NN izlaz Jovići 08:00 11:00
14.07.2020. NN izlaz prema Loparama 12:00 14:00