Zadivljujuća snaga života u okeanima :: Semberija INFO ::

 

Zadivljujuća snaga života u okeanima


Svjetski dan okeana obilježava se 8. juna, a Ujedinjene nacije službeno su ga proglasile 1992. godine.

Okean u užem smislu označava jedinstvenu vodenu masu velikih dimenzija, a u širem smislu je ukupna vodena masa mora na Zemlji koja pokriva skoro tri četvrtine Zemljine površine.

Okeani zauzimaju 71 odsto Zemljine površine i od 2000. godine službeno ih je pet: Arktički, Atlantski, Indijski, Tihi i Južni okean. Međusobno povezani, okeani i mora čine vodenu masu koja se naziva Svjetski okean. 

Obilježavanjem Svjetskog dana okeana pokušava se podsjetiti ljude na izuzetnu važnost okeana za život na Zemlji, kao i na katastrofalne posljedice koje zagađenje, odlaganje smeća, pretjerani izlov ribe, te istrebljenje nekih vrsta, kao što su kitovi i delfini, ima na okeane i na prirodnu ravnotežu našeg ekosistema, čiji su okeani bitan dio.

Svaki okean ima i morske planine. Kada bismo ih spojili u jednu liniju činili bi lanac dugačak više od 60.000 kilometara. Samo u Tihom okeanu nalazi se 14.000 morskih planina koje se uzdižu do visine od 610 do 1829 metara. Neke od njih su toliko visoke da strše iz mora u obliku podvodnih grebena.

Većina biljaka i životinja koje žive u moru, žive na dubini od najviše 200 metara. Na većim dubinama uslovi života postaju sve manje pogodni za život.Na dubini od jednog kilometra je vrlo hladno i mračno i nema sunčevog svjetla. Upravo to je razlog zašto na tim dubinama ne možemo pronaći biljke kojima je za život potrebno postojanje svjetlosti.

Međutim, neke životinje uspijevaju da žive na tako velikim dubinama. Kako bi preživjele u takvim otežanim uslovima morale su proći dug put prilagođavanja.

​Semberija info- M. Rešidović