UPUTSTVO ZA DRŽAVLjANjE BIH ZAPOSLENE U INOSTRANSTVU :: Semberija INFO ::

 

UPUTSTVO ZA DRŽAVLjANjE BIH ZAPOSLENE U INOSTRANSTVU


Državljani BiH, zaposleni bilo gdje u inostranstvu, period samoizolacije mogu da provedu na bilo kojoj adresi koju prijave inspektoru koji vrši nadzor putnika na granici.

„Prilikom ulaska u BiH lice treba inspektoru, koji vrši nadzor putnika na granici, navesti adresu na kojoj će provesti vrijeme izolacije“, rečeno je portalu Semberija info u Vladi Republike Srpske.

Kako su pojasnili u Vladi RS, za to vrijeme lice ne smije napuštati objekat, a adresa na kojoj će boraviti ne mora biti adresa na kojoj mu je registrovano prebivalište.