Privrednici u Republici Srpskoj negoduju nakon donošenja Korona zakona u FBiH: Ponovo nije ispoštovano pravo reciprociteta :: Semberija INFO ::

 

Privrednici u Republici Srpskoj negoduju nakon donošenja Korona zakona u FBiH: Ponovo nije ispoštovano pravo reciprociteta


Nakon donošenja Korona zakona u FBiH i nakon što je Porezna uprava FBiH izdala “Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa privrednim društvima iz FBiH”, uz isključiv stav da „pravo na subvenciju imaju porezni obveznici sa sjedištem u FBIH”, reagovali su privrednici u Bijeljini i Republici Srpskoj koji imaju svoje poslovne jedinice u Federaciji BiH, napominjući da je još jednom, po ko zna koji put, narušeno, odnosno da nije ispoštovano pravo reciprociteta između Republike Srpske i FBiH.
Zanimljivo je i to da Federacija BiH uopšte nije tretirala mart kao mjesec u kojem su privredni subjekti i njihovo poslovanje bili ugroženi.

Načelo reciprociteta, rekao nam je jedan od predstavnika bijeljinskih privrednih društava, trebalo bi da podrazumijeva i to da se svaka mjera, zakon ili propis, koji se donese u RS, trebalo bi da se uskladi, primjenjuje i poštuje u FBiH.

„Republika Srpska je usvojila mjeru za mart i april, na takav način da u potpunosti subvencioniše doprinose za isplaćene plate za mart, bez obzira koliko su iste iznosile, a za april da subvencioniše doprinose na minimalnu platu i minimalnu platu direktno da uplati na račune zaposlenih. Na taj način spasava se likvidnost preduzeća. Privredna društva nisu radila mjesec i po dana. Njihovi prihodi su bili nedovoljni za isplatu plata, poreza i doprinosa, tako da je bilo koje preduzeće jedino iz kreditnih sredstava, zadužujući se, moglo uplatiti poreze, doprinose i isplatiti plate za svoje zaposlene. Federacija BiH, čekajući usvajanje „Korona“ zakona, razvlačenjem i odugovlačenjem, preskočila je mjesec mart, te je usvojila „Korona“ zakon koji važi od aprila.

Treći važan momenat, Republika Srpska je uvrstila sve privredne subjekte na teritoriji RS, uključujući i poslovne jedinice privrednih društava, čije je sjedište u FBiH. Ovih dana to je bilo transparentno za javnost, međutim, od četvrtka ujutro, sa sajta Ministarstva privrede i preduzetništva skinute su liste objavljenih privrednih društava koja imaju pravo na subvencionisanje od strane Vlade RS. Iz kog razloga je to urađeno, ostaje da se vidi. Da li je u pitanju ažuriranje lista ili nešto drugo, tek ćemo saznati.

„Na listama se jasno vidjelo da su u subvencije Vlade RS uključena i pravna lica koja su registrovana u FBiH i njihove poslovne jedinice na teritoriji RS. To je bilo uočljivo na osnovu naziva firmi, sjedišta firme i broja JIB-a.

U vrijeme usvajanja „Korona“ zakona i prvobitnog popunavanja obrazaca za prijave subvencionisanja u FBiH, u radnoj verziji je jasno bilo navedeno da   mogu učestvovati i pravna lica iz RS koja imaju poslovne jedinice u FBIH.

Međutim, u dokumentu koji je objavila PUFBiH: “Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za ostvarenje prava na subvencioniranje doprinosa privrednim društvima iz FBiH”  je precizno navedeno da „Poslovne jedinice privrednih subjekata čije je sjedište u RS ili u BČ distriktu nemaju pravo na subvencionisanje doprinosa za zaposlene”.

Dakle, „Korona“ zakon u FBiH nije jasno odredio da „pravo na subvenciju imaju porezni obveznici sa sjedištem u FBiH, već je to urađeno aktom koji je izdala PUFBiH, kojim se  isključuje mogućnost subvencionisanja doprinosa za kompanije sa sjedištem u RS koje imaju svoje PJ u FBiH.

Poenta cijele priče svodi se na sljedeće: Nakon više poziva upućenih od strane bijeljinskih privrednika prema Uniji poslodavaca RS, Privrednoj komori RS, nadležnima u Vladi RS, evidentno je da  se niko nije ozbiljnije udubio u suštinu odluke koju je donijela Vlada Federacije BiH, reagujući tako da primijeni načela reciprociteta.

Republika Srpska na ovakav način, upozoravaju privrednici, prazni svoj fond i budžet, subvencionišući doprinose za radnike pravnih lica iz FBiH, dok istovremeno firme iz RS, koje imaju sjedište u RS i poslovne jedinice u FBiH, pune federalni budžet.

Sve se ovo može predstaviti i na dva obična primjera. Pravno lice koje ima sjedište u Sarajevu, ali ima i poslovne jedinice u RS, ima pravo na subvencionisanje plata i doprinosa za svoje zaposlene radnike na teritoriji RS, dok, naprimjer, pravno lice iz RS, sa sjedištem u Bijeljini,  nema pravo da podnese zahtjev za subvencionisanje doprinosa za svoje zaposlene u poslovnim jedinicama na teritoriji FBiH.

Na kraju krajeva, ispostaviće se da je ovo, ipak, greška nadležnih u Republici Srpskoj, jer su zaboravili da se pozovu na pravila reciprociteta i da ne dozvole pražnjenje budžeta RS u korist budžeta drugog entiteta.
Takva mjera, uostalom, destimulativno djeluje i na privrednike iz RS koji imaju svoje poslovne jedinice u FBiH, jer ih Vlada RS na ovakav način ne štiti, već im otežava ionako težak položaj.

Semberija info - Lj. Ljubojević