EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.12.2019. :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 06.12.2019.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
06.12.2019BijeljinaDV 10 kV PatkovačaPatkovača i dio LjekovcaIsključenje LR08:00
14:00
08:15
14:15
06.12.2019BijeljinaTS Ljeskovac 4
TS Pas
Komplet trafostanicaPriključenje novoizgrađene trafostanice.08:0014:00
06.12.2019BijeljinaTS ParkJedan NN izlaz, ul.Žrtava fašističkog teroraIzrada priključka.08:0010:00
06.12.2019BijeljinaTS D.Crnjelovo 2Jedan NN izlazIzrada priključka.    10:3013:00
06.12.2019.UgljevikTS Smiljevac                      NN izlaz 1Sanacija NN mreže     08:0014:00
06.12.2019.LopareTS Priboj 3NN izlaz OstojićiSanacija NN mreže     08:3014:00
06.12.2019.BratunacDV 10  kV Žlijebac Vatljevići,  Jagodnja, Joševa       Rasjeka rastinja08.0016.00
08.12.2019.ZvornikTS Osmaci centarIzlaz prema LikamaSanacij a nn mreže09:0013:00