JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U PROJEKTU ,,SOCIJALIZACIJA DJECE RS 2022" :: Semberija INFO ::

 

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE U PROJEKTU ,,SOCIJALIZACIJA DJECE RS 2022"


Foto
Dana, 21.03.2022. godine u dnevnom listu ,,Glas Srpske" objavljeni su konkursi za odabir djece ciljnih kategorija, vaspitača i stručnog osoblja učesnika u Projektu
,,Socijalizacija djece Republike Srpske 2022. god".
Konkurs je otvoren 30 dana.
 
Projekat se realizuje na osnovu Zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske kroz pravo na zadovoljavanje razvojnih potreba djece.
Kao i prethodnih godina, Projekat će se realizovati na crnogorskoj obali u Bečićima, uz uvažavanje higijensko- epidemioloških mjera.
Vremenski period programskih aktivnosti planiran je od  01.06. do 24.09.2022. godine,
sa ukupno trinaest smijena, od čega je dvanaest desetodnevnih i jednom (prvom) osmodnevnom smjenom.

Projekat se odnosi,  prije svega, na djecu iz socijalno ugroženih porodica-korisnika prava iz socijalne i dječje zaštite, djecu iz višečlanih porodica, iz porodica boračke populacije, djecu sa posebnim potrebama i hroničnim zdravstvenim smetnjama, kao i posebno nadarenu djecu, talentovane sportiste i druge.
Projekat ,,Socijalizacija djece Republike Srpske" realizuje se od 2002. godine i za prethodnih 19 godina obuhvatio je preko 34 000 lica - djece i pratećeg osoblja iz svih opština Srpske. 

Najveća vrijednost Projekta jesu različitost i raznovrsnost i u službi su ostvarenja projektnih ciljeva kao što su razvijanje empatije, podrška vršnjačkom druženju, te socijalizacija djece u svakom smislu.
Ovaj kvalitet je prepoznat i od strane Vlade Republike Srpske i resornog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koji godinama podržavaju ovu aktivnost Fonda, cijeneći najbolji interes djece Republike Srpske.

Pozivamo zainteresovane roditelje koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da prijave svoju djecu u filijale i poslovnice Fonda, širom Republike Srpske.
Takođe, pozivamo i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge podržavajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji dvadesetu godinu uspješno realizuje Projekat.

Prijavni obrasci dostupni su u filijalama i poslovnicama Fonda, kao i na internet stranici Fonda  http://www.jfdz.org