PETROVIĆ: SARADNjA GRADOVA NAČIN ZA PREVAZILAŽENjE GRANICA :: Semberija INFO ::

 

PETROVIĆ: SARADNjA GRADOVA NAČIN ZA PREVAZILAŽENjE GRANICA


Radna posjeta gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića Parizu nastavljena je posjetom Francuskoj asocijaciji Savjeta evropskih opština i regiona (FACEMR) koja je krovna organizacija lokalnih samouprava u ovoj zemlji.
Predsjednik Asocijacije Kristof Šaliju predstavio je njihov način rada, kao i sistem lokalne samouprave u Francuskoj u kojoj postoji 36.658 opština.

Gradonačelnik Petrović, koji je i potpredsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske, upoznao je predsjednika ove organizacije sa strukturom opština i gradova u Srpskoj i međunarodnim vezama koje grad Bijeljina održava sa bratskim i partnerskim gradovima u Evropi, izrazivši spremnost da Bijeljina uspostavi zvanične veze sa jednim gradom iz Francuske.

- Živimo na mjestu koje je otvoreno prema svijetu i mislimo da je saradnja između gradova jedan od načina da prevaziđemo granice u Evropi i svi zajedno budemo uspješniji. Saradnja lokalnih zajednica obično počinje kulturnom, sportskom ili omladinskom razmjenom, koja preraste u saradnju lokalnih uprava, ali i privrednika. Francuska je zemlja koja dosta pažnje poklanja evropskim poslovima i mislimo da bi bratimljenje sa gradom slične veličine bilo dobro za jačanje međunarodnog položaja Bijeljine – istakao je Petrović.

Drugog dana boravka u Francuskoj gradonačelnik Bijeljine je imao sastanak i sa savjetnikom predsjednika Francuske za kontinentalnu Evropu i Tursku Izabel Dumon.