FOND PIO RS: Potvrda o redovnom školovanju - Poziv za dostavljanje :: Semberija INFO ::

 

FOND PIO RS: Potvrda o redovnom školovanju - Poziv za dostavljanje


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavještava korisnike porodične penzije-djecu na redovnom školovanju, studente, da potvrdu o redovnom školovanju  dostave  najkasnije do 22.oktobra 2021. godine.

​Korisnici porodične penzije-studenti, starosne dobi 19-26 godina (1.798 korisnika), potvrdu o redovnom školovanju treba da dostave u najbližu poslovnicu Fonda PIO, za korisnike sa prebivalištem u Republici Srpskoj, a za korisnike sa prebivalištem van Republike u nadležnu filijalu Fonda PIO.

Blagovremenim dostaljanjem školske potvrde  omogućava se da se isplata porodične penzije u školskoj 2021/2022 godini vrši redovno i bez prekida.

Nedostavljanje potvrde o redovnom školovanju u navedenom roku, predstavljaće da se dijete - korisnik porodične penzije više ne nalazi na redovnom školovanju i isplata penzije obustavlja se.

Fond PIO, u okviru zakonskog postupanja, za dostavljene školske potvrde zadržava pravo da kod  fakulteta, kao izdavaoca, izvrši provjeru ispravnosti tog dokumenta.


Fond PIO Republike Srpske