ZA SILOVANjE TRUDNE SRPKINjE SUD BIH OSLOBODIO KOSTJEREVCA :: Semberija INFO ::

 

ZA SILOVANjE TRUDNE SRPKINjE SUD BIH OSLOBODIO KOSTJEREVCA


Foto: RTRS
Sud BiH izrekao je prvostepenu presudu kojom je odbio optužnicu protiv Adema Kostjerevca, optuženog za silovanje trudne Srpkinje na području Zvornika 1992. godine. Nije nam poznato da je do sada pred Sudom BiH zabilježen primjer da je nakon provedenog dokaznog postupka odbijene optužnicu, koja je u istom sudu i potvrđena i to za djela ratnog zločina. Mada je predmetni tužilac najavio žalbu na presudu, vjera u pravdu pred BH pravosuđem ponovo je poljuljana.

Obrazloženje sudskog vijeća, kojim je presjedavala Mira Smajilović, za presudu kojom je odbačena optužnica protiv Adema Kostjerevca, jesu procesni nedostatci, nastali tokom istražnog postupka vođenog u SAD, odakle je izvršena ekstradicija optuženog. Napominjući da je Vijeće uvažilo argumente odbrane i da se neće osvrtati na izvedene dokaze, a među kojima je i svjedočenje žrtve i to u 2 navrata, Smailovićka kaže da se izjava o saslušanju Kostjerevca, uzeta 9. decembra 2014. u Sjedinjenim Američkim Državama , ni u kom slučaju ne može smatrati zapisnikom o ispitivanju u istražnom postupku.

- Uvidom u ovaj dokument može se jasno utvrditi da tada osumnjičenom nije predočeno za koje krivično djelo se tereti i osnovi sumnje koji stoje protiv njega, dokazi koji ga terete, da ima pravo na branioca, niti je taksativno ppoučen o pravima koje ima kao osumnjičeni -naglasila je Mira Smailović, predsjedavajuća Sudskog vijeća Suda BiH.
Smailovićeva se u obrazloženju poziva na Zakon o krivičnom postupku BiH, kao i na evropsku konvenciju o ljudskim pravima, mada je i prema njenim navodima Kostjerevac saslušan u Americi i u skladu sa zakonima SAD.

- Tužilac Tužilaštva BiH nije imao bilo kakva ovlaštenja da utiče na tok i sadržaj ispitivanja. Sud BiH, što je vrlo važno, koji je u momentu potvrđivanja optužnice dužan da viodi računa o takvoj vrsti problema je potvrdilo tu optužnicu - rekao je Radivoje Lazarević, pravni opunomoćenik oštećene.

Ostaje da se ponovo pitamo gdje je pravda za silovanu i zlostavljanu Srpkinju, za njeno nerođeno dijete i ima li, uostalom pred Sudom BiH pravde za zločine nad Srbima.

-Pošto znam da je istina ono što piše u optužnici ja moram da se nadam i kao advokat i kao čovjek da će doći, bar do djelimičnog zadovoljenja pravde - dodao je Lazarević.

A u optužnici stoji da je Adem Kostjerevac, predratni komšija školski drug muža oštećene, u uniformi muslimanske vojne policije višestruko silovao utamničenu ženu i to u trećem mjesecu trudnoće, usljed čega je i pobacila. Kostjerevac je nakon rata, sa suprugom i četvoro djece, pobjegao iz BiH u Ameriku, odakle je i izručen.

​Njemu je, kažu povrijeđeno pravo na odbranu. Prava na pravdu žrtvi sudsko vijeće predvođeno Mirom Smailović nije se ni doticalo.
 
(RTRS)