Drastičan pad BDP-a u BiH :: Semberija INFO ::

 

Drastičan pad BDP-a u BiH


SARAJEVO - Eskalacija pandemije virusa korona u prvoj polovini prošle godine veoma se negativno odrazila na privredna kretanja, što je dovelo do drastičnog pada bruto domaćeg proizvoda (BDP) u BiH, navedeno je u Informaciji koju bi u utorak, 9. februara, trebalo da razmatra Zajednička komisije za ekonomske reforme i razvoj parlamenta BiH.

Preliminarni podaci Agencije za statistiku BiH ukazuju na to da je BiH u prvoj polovini prošle godine zabilježila pad BDP-a od 3,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, navedeno je u ovoj Informaciji o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar-oktobar 2020. godine, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP).

Ovakav pad BDP-a bio je posljedica istovremenog pada kako domaće tako i izvozne tražnje što je uzrokovano eskalacijom globalne pandemije virusa korona.

Preliminarni podaci Evrostata ukazuju da je pad BDP-a u drugom kvartalu prošle godine na nivou EU iznosio oko 14 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Posmatrano po zemljama, registrovane stope pada BDP-a u pomenutom periodu iznosile su u Italiji 17,7 odsto, Hrvatskoj 15,1 odsto, Austriji 12,9 odsto, Sloveniji 12,9 odsto i Njemačkoj 11,3 odsto.

Srna / Nezavisne